Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

Cộng Đồng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Liên Giáo Phận Münster & Osnabrück - Cộng Hòa Liên Bang Đức

Tôn thờ Thiên Chúa và trung thành với Giáo Hội Hoàn Vũ
Học hỏi và loan truyền Tin mừng trong Hy vọng, Hiệp nhất, Tin yêu và Phục vụ
Thực thi các giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo, và sống bác ái Cộng Đồng
Là một phần tử của Giáo Hội Công Giáo và xã hội Đức
Cổ võ bảo vệ căn tính và thăng tiến các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam

Huỳnh Công Hạnh

Tuyên Úy Đặc Trách Mục Vụ

Nguyễn Bá Tiên

Chủ Tịch Ban Chấp Hành

 

Xây dựng và đóng góp cho trang Web
Chúng tôi xin cảm ơn và đón nhận sự nhiệt thành đóng góp của các Bạn cho trang Web.
Mọi bài vở khi gửi về ttmv.de, xin ghi rõ bút hiệu, tên họ và địa chỉ để chúng tôi tiện việc liên lạc.
Ðể phù hợp với chủ trương của trang ttmv.de, chúng tôi có quyền sửa đổi những bài viết được gửi về khi cần thiết.
Không chấp nhận các bài nặc danh, thiếu tinh thần xây dựng.

Loading... Về nội dung xin liên lạc: bchttmv.de
Loading... Về hình thức và kỹ thuật xin liên lạc: bientapttmv.de

Bản quyền - Copyright
Cộng Đồng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Liên Giáo Phận Münster & Osnabrück, Đức Quốc không giữ bản quyền, tuy nhiên khi trích đăng, xin vui lòng ghi xuất xứ từ ttmv.de

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information