Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

Thánh lễ tại nhà thờ St. Josef, Kirchstr 9, St. Arnold-Neuenkirchen. 

- 9g00 tập hát trong nhà thờ.

- 10g30: Rước kiệu và Thánh lễ.

(Lưu ý: là Nhà thờ mừng 25 năm LM của Cha Tuyên Úy).

Sau đó họp mặt tại nhà trường AJG)

 
NL:  Nào Cùng Vui
ĐC: Thánh Vịnh 23
DL:  Xin Dâng (Hương Vĩnh)
HL:  Ngàn Vinh Quang
KL:  Tiếng Nhạc Oai Hùng

Bộ Lễ: Seraphim mới

Rước kiệu: Anh Hùng Tử Đạo, Đường Thập Tự, Bài Ca Ngàn Trùng.

Bài hát PDF:

Nhập lễ: Nào cùng vui

Đáp ca: Thánh vịnh 23

Dâng lễ: Xin dâng

Hiệp lễ: Ngàn vinh quang

Kết lễ: Tiếng nhạc oai hùng

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok