Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

NGUYỆN CẦU MẸ VIỆT NAM
Tác giả: Lm. Văn Chi
Trình bày: Ca sĩ Anh Dũng

Con nguyện cầu, lạy Đức Mẹ Việt Nam.
Dâng lên Mẹ, cộng đoàn con thương mến.
Mẹ luôn đỡ nâng dắt dìu đoàn con,
Yêu thương kết hiệp tình yêu mến nồng nàn.
Dâng về Mẹ Việt Nam,
Đây Quê Hương của con.
Dâng về Mẹ Việt Nam,
Cộng đoàn con mến thương.
Dâng về Mẹ Việt Nam,
Đây gia đình yêu thương.
Dâng về Mẹ Việt Nam,
Xứ đạo con hiến dâng.
Dâng lên Mẹ, lạy Đức Mẹ Việt Nam,
Đây gia đình, dâng về niềm phó thác.
Mẹ ban phúc ân chan hòa yêu thương.
Luôn trong thuận hòa niềm tin mến ân tình.
Dâng về Mẹ Việt Nam,
Đây Quê Hương của con.
Dâng về Mẹ Việt Nam,
Cộng đoàn con mến thương.
Dâng về Mẹ Việt Nam,
Đây gia đình yêu thương.
Dâng về Mẹ Việt Nam,
Xứ đạo con hiến dâng.
Con dâng Mẹ lạy Đức Mẹ Việt Nam
Đây cộng đoàn tâm tình xin dâng hiến.
Mẹ ban xuống muôn an bình yêu thương.
Tin yêu với Mẹ cùng vui bước lên đường.
Dâng về Mẹ Việt Nam,
Đây Quê Hương của con.
Dâng về Mẹ Việt Nam,
Cộng đoàn con mến thương.
Dâng về Mẹ Việt Nam,
Đây gia đình yêu thương.
Dâng về Mẹ Việt Nam,
Xứ đạo con hiến dâng.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok