Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

Cuộc Họp Thường Niên Tuyên úy Đoàn VN Úc Châu Từ Ngày 09/04 Đến 11/04/2018 tại Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly Sydney.

Hàng năm các Linh mục Tuyên úy hay Quản Nhiệm lo việc mục vụ cho người Việt Nam tại Úc Châu, thường về tham dự cuộc họp thường niên để chia sẻ và bàn thảo những chương trình chung cho cả Úc Châu.

Năm nay cuộc họp được tổ chức ở Sydbney có tất cả 13 Linh Mục về họp gồm:Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm
Lm. Phêrô Bùi Xuân Mỹ
Lm. Phaolô Chu Văn chi
Lm. Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Tuyết
Lm. Henry Trần Hữu Đức
Lm. Phêrô Đặng Đình Nên
Lm.Anthony Nguyễn Hữu Quảng
Lm. Phêrô Hoàng Kim Huy
Lm. Giuse Trần Ngọc Tân
Lm. Giuse Vũ Minh Nguyên
Lm. Phêrô Trần Văn Trợ
Lm. GioanBaotixita Lê Hồng Mạnh

Anh em Lm. Đã thông qua biên bản và lượng giá các việc đã thực hiện trong năm qua. Đặc biệt nỗ lực góp một bàn tay xây dựng Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang Việt Nam là $87,895 Úc kim được gởi về cho Đức Tổng Giám Mục Huế. Đồng thời anh em cũng có thời gian là tổ chức Đại Hội La Vang toàn quốc vào đầu tháng 10/2018 nhân dịp kỷ niệm 220 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang (1798 – 2018)

Cuộc họp cũng đề ra các chương trình cho các năm tới và ngày mai anh em bàn về các công tác chi tiết hơn về Đại Hội La Vang toàn quốc, cũng như bầu lại Tân Ban Chấo Hành nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Cuộc họp Tuyên úy Đoàn năm 2019 sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Perth Tây Úc.

Anthony Nguyễn Hữu Quảng, SDB

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok