Chúng tôi đi Pleiku, cách Saigon khoảng 500 cây số. Lên xe từ 6.30 tối thì 3.30 sáng hôm sau đã đến nơi. Ngủ thêm một chút rồi ăn sáng, chúng tôi theo chân sơ Tuyết, người chị cùng Dòng vào thăm làng anh chị em dân tộc J'rai, Bana.

Cũng phải nói thêm rằng, cộng đoàn ở đây gồm sáu sơ, mỗi sơ một việc, trong đó bốn sơ vào bốn nhà nguyện khác nhau làm mục vụ. Nơi xa nhất đi gần một giờ đồng hồ bằng xe máy. Trời nắng thì không nói gì, trời mưa thì lầy lội, trơn trượt.