Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Trực tuyến từ nhà thờ St. Petrus-Canisius, Recklinghausen, do linh mục Phê rô Nguyễn Quân SVD chủ tế lúc 10:30 Chúa Nhật 23.05.2021.

Đồng tế trong Thánh Lễ có Cha Antôn Đỗ Ngọc Hà, đại diện Hội Đồng Tuyên Uý; Tiến sĩ Martino Phạm Duy Vũ, CT BCH LĐCG VN tại Đức; ông Giuse Đinh Kim Tân, Ban Cố Vấn LĐCG VN tại Đức và số thành viên giới hạn của Cộng đoàn Đức Mẹ Mân Côi Recklinghausen.

Kính chúc ACE được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần trong tình yêu của Chúa Kitô nhờ sự chuyển cầu của Mẹ La Vang.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.