Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

Phải qua nhiều năm thì Sơ Maria mới biết cách phục vụ Thiên Chúa tốt nhất.

Ngài tên thật là Helene de Chappotin de Neuville, xuất thân từ một gia đình quý tộc ở Nantes, nước Pháp. Năm 1860 ngài gia nhập dòng Thánh Clara Khó Nghèo, nhưng chỉ được một năm ngài phải từ giã nhà dòng vì lý do sức khoẻ.

Khát khao tận hiến cho Thiên Chúa vẫn âm ỉ trong lòng, do đó vào năm 1864, ngài lại gia nhập dòng các Nữ Tu của Ðức Maria Ðền Bù Tội Lỗi và lấy tên là Sơ Maria của Sự Thống Khổ. Từ 1865 đến 1876, ngài làm việc trong các trung tâm truyền giáo Madura ở Ấn Ðộ. Năm 1877 ngài thành lập Trung Tâm Truyền Giáo Ðức Maria, mà sau này vào năm 1882, trung tâm ấy trở thành cộng đoàn Các Nhà Thừa Sai Phanxicô của Ðức Maria khi ngài lấy quy luật Dòng Ba Phanxicô mà áp dụng cho cộng đoàn.

Trong cuộc Nổi Dậy của các Võ Sĩ vào năm 1900, bảy thành viên của cộng đoàn của ngài được phúc tử đạo. Ngoài việc chăm sóc các người bị bệnh cùi, cộng đoàn của ngài còn hoạt động trong các lãnh vực giáo dục, công ích xã hội và dạy giáo lý.

Tiến trình phong thánh cho ngài đang được xúc tiến ở Rôma.

Lời Bàn

Nhiệm vụ nào mà Thiên Chúa muốn Sơ Maria gánh vác? Có phải Ngài muốn sơ phải thi hành công việc giống như các nữ tu khác? Qua sự cầu nguyện, tâm hồn sơ ngày càng thanh khiết và càng sống sát với con đường của Thiên Chúa. Chắc chắn rằng sự cầu nguyện đã giúp sơ nhìn thấy phương cách phục vụ mà trước đây ngài không nhận ra.

Lời Trích

Có lần Sơ Maria nói, "Ước chi tôi có hai đời sống: một đời sống để luôn luôn cầu nguyện, còn đời sống kia để thi hành mọi nhiệm vụ mà Thiên Chúa muốn tôi thi hành."


(Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.