Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

BÀI ĐỌC I:    Am 3, 1-8; 4, 11-12

“Chúa phán: Ai lại chẳng nói tiên tri”.

Trích sách Tiên tri Amos.

Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời Chúa phán về các ngươi, và cả dòng giống mà Ta đã đem ra khỏi đất Ai-cập: “Trong muôn dân trên mặt đất, Ta chỉ nhận biết một mình các ngươi. Vì thế, Ta sẽ đến sát hạch các ngươi về mọi gian ác của các ngươi. Hai người, nếu không đồng ý với nhau, có bao giờ lại đi chung với nhau không? Khi chưa bắt được mồi, có bao giờ sư tử gầm lên giữa rừng không? Khi sư tử con chưa bắt được gì, có bao giờ người ta nghe thấy tiếng nó không? Nếu không có gì cạm bẫy, chim có bao giờ sa lưới không? Nghe tiếng kèn thổi trong thành, có bao giờ người dân không lo sợ không? Có tai hoạ nào trong thành mà không do Chúa điều khiển không? Thực ra, Chúa là Thiên Chúa không làm điều gì mà lại không mạc khải ý định của Người cho các tiên tri tôi tớ của Người. Sư tử gầm thét, ai lại không run sợ? Chúa là Thiên Chúa phán, ai lại chẳng nói tiên tri?

“Ta đã triệt hạ các ngươi như Thiên Chúa đã triệt hạ Sôđôma và Gômôra, các ngươi đã trở thành như thanh củi cháy dở rút khỏi đống lửa, thế mà các ngươi không trở lại với Ta! -Chúa đã phán như thế. Vì vậy, hỡi Israel, Ta sẽ làm cho ngươi những điều này: nhưng sau khi Ta đã làm cho ngươi như vậy, hỡi Israel, ngươi hãy sửa soạn đón rước Thiên Chúa của ngươi”. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 5, 5-6. 7. 8

Đáp: Lạy Chúa, xin dẫn con trong đức công minh (c. 9a).

Xướng:

1) Chúa không phải là Chúa tể ưa điều gian ác; kẻ độc dữ không được cư trú nhà Ngài; đứa bất nhân không thể đứng trước thiên nhan; Chúa ghét những kẻ làm điều gian ác. – Đáp.

2) Ngài tiêu diệt những đứa nói man; người độc ác và gian giảo thì Chúa ghê tởm không nhìn. – Đáp.

3) Phần con, bởi gội nhuần sủng ái, con sẽ vào tới hoàng đài của Chúa; con sấp mình gần bên thánh điện với lòng tôn sợ Ngài, thân lạy Chúa. – Đáp.

ALLELUIA: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mt 8, 23-27

“Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?”. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rô-ma

NIỀM VUI CÓ CHÚA HIỆN DIỆN

“Ông này là ai mà cả đến gió và biển cũng phải tuân lệnh?” (Mt 8,27)

Suy niệm: “Niềm vui và nụ cười là quà tặng của việc sống trong sự hiện diện của Chúa, cũng như tin tưởng rằng ngày mai thì không đáng gì phải lo âu” (Cha H. Nouwen). Sóng gió gầm thét hung hãn quanh chiếc thuyền nhỏ, và sóng gió sợ hãi cũng nổi lên trong lòng các môn đệ yếu lòng tin. Các ông quên rằng chen lẫn tiếng gió gầm sóng vỗ là tiếng thở đều đều của Thầy mình; con thuyền nhỏ nhấp nhô theo sóng nước, nhưng trên chiếc thuyền ấy có Thầy mình đang ngủ ở mũi thuyền. Chả trách gì sau đó Thầy đã quở trách các ông nhát gan, kém lòng tin. Tin rằng có Chúa hiện diện, mọi sự sẽ thay đổi. Với sự hiện diện của Chúa, bão tố cuộc đời vẫn diễn ra, nhưng tâm hồn luôn an bình trong niềm vui sâu lắng.

Mời Bạn: “Việc thực hành thánh thiện và quan trọng nhất trong đời sống thiêng liêng là sự hiện diện của Chúa, nghĩa là, mỗi khoảnh khắc ta đều cảm thấy vui tươi vì có Chúa ở cùng” (Thầy Lawrence). Bạn cũng hãy bắt đầu đời sống đức tin bằng việc quan trọng nhất: cảm nhận Chúa hiện diện trong đời bạn mỗi sáng khi thức dậy, trong các việc bổn phận mình làm, các nỗ lực hy sinh vì Chúa, và mỗi tối trước khi đi ngủ.

Sống Lời Chúa: Tôi tập ý thức Chúa hiện diện bằng việc dâng ngày mới cho Chúa mỗi buổi sáng: Đọc chậm rãi sốt sắng Kinh Lạy Cha, xin Chúa cho mình sống một ngày tốt lành trong tâm tình người môn đệ Chúa Ki-tô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa luôn hiện diện bên con, trong con, và với con mọi giây phút. Xin cho con cảm nhận được rằng không gì trong cuộc sống quý giá hơn niềm vui vì có Chúa hiện diện với con. Amen.

(5 Phút Lời Chúa)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.