Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

BÀI ĐỌC I:    Is 38, 1-6. 21-22. 7-8

“Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, và Ta đã lau sạch nước mắt của ngươi”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Trong những ngày ấy Êdêkia đau gần chết. Tiên tri Isaia, con ông Amos đến thưa người rằng: “Chúa phán thế này: Ngươi hãy sắp xếp công việc nhà cửa của ngươi, vì ngươi sắp chết, không sống được nữa”. Êdêkia liền quay mặt vào vách, cầu nguyện cùng Chúa rằng: “Ôi lạy Chúa, con van xin Chúa, xin Chúa hãy nhớ lại: con đã sống ngay chính trước mặt Chúa, và đã làm những điều đẹp lòng Chúa”. Rồi Êdêkia than khóc lớn tiếng.

Bấy giờ Chúa phán cùng Isaia rằng: “Hãy đi nói với Êdêkia rằng: Đây Chúa là Thiên Chúa Đavít, tổ phụ ngươi, phán thế này: Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, và Ta đã thấy nước mắt của ngươi. Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. Ta sẽ cứu ngươi và bảo vệ thành này khỏi tay vua Assyria”.

Isaia sai người đi lấy mẩu bánh trái vả đắp lên mụn ung độc, và vua liền khỏi bệnh. Bây giờ Êdêkia hỏi: “Có dấu nào cho ta biết coi ta còn lên đền thờ Chúa được chăng?” Isaia đáp: “Đây là dấu lạ Chúa ban cho vua, vì Chúa sẽ thực hiện lời Người đã phán: “Ta sẽ làm cho bóng đã ngả trên bảng độ Acaz lui lại mười độ”. Và mặt trời lui lại mười độ. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Is 38, 10. 11. 12. 16

Đáp:  Lạy Chúa, xin cứu mạng sống con, ngõ hầu con khỏi phải chết (c. 17b).

Xướng:

1) Con đã từng nói: Đến nửa đời con, con sẽ đi đến cửa địa ngục. Con sẽ bị giam giữ những năm cuối đời con. – Đáp.

2) Con đã từng nói: Con sẽ không nhìn thấy Thiên Chúa trong đất nước những kẻ nhân sinh: con sẽ không còn thấy người ta nữa, không còn trông thấy dân chúng sống yên vui. – Đáp.

3) Miêu duệ con đã xa cách và lìa bỏ con, như chiếc lều của những mục tử. Như người thợ dệt, con lôi cuốn đời sống con đi; con chặt đứt nó, khi nó còn muốn kéo dài. – Đáp.

4) Lạy Chúa, đời sống con là như thế, và đời sống tinh thần của con cũng như vậy, nhưng xin Chúa hãy thuyên chữa và cứu sống con”. – Đáp.

ALLELUIA: Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! – Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. – Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mt 12, 1-8

“Con Người cũng là chủ ngày sabbat”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người biệt phái thưa với Người rằng: “Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat”. Người nói với các ông rằng: “Các ông không đọc thấy Đavít và những người đi với ông đã làm gì khi đói lả sao? Các ông cũng không đọc thấy Đavít vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng: Ngày Sabbat, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sabbat mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết, đây có Đấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là, ‘Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ’, chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat”. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

CHÚA CẦN TẤM LÒNG

“Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội.” (Mt 12,7)

Suy niệm: Khi ma quỉ cám dỗ Chúa biến đá thành bánh để ăn cho đỡ đói, Giê-su trả lời “người ta sống không nguyên bởi cơm bánh”. Thế mà mỗi khi thấy ai đói ăn, Chúa lại động lòng thương, và dành mọi ưu tiên để làm cho người ta được no lòng chắc dạ. Các môn đệ đói, bứt lúa để ăn trong ngày Sa-bát – mà người Pha-ri-sêu cho thế là phạm luật – Chúa không trách lại còn “bênh” các ông trước mặt những người Pha-ri-sêu đang bắt bẻ. Còn nhớ những lần Chúa làm phép lạ hoá bánh ra nhiều, Chúa coi việc kiếm cái gì đó cho dân ăn no là quan trọng còn hơn việc giảng Lời Chúa cho họ nữa.

Mời Bạn: Bạn có thắc mắc vì sao Chúa làm thế không nhỉ? Chúa giải thích cho bạn liền đó: Chúa cần tấm lòng chứ không cần hy lễ. Các môn đệ theo Chúa với lòng mộ mến dù Ngài là Đấng “không có nơi gối đầu”. Dân chúng say mê nghe Lời Chúa suốt ba ngày đến độ quên cả ăn. Trước cảnh tượng như thế “Chúa luôn động lòng thương”: Có bao giờ Chúa để họ ra đi mà lòng còn đói đâu? Phần bạn, bạn cứ đến với Chúa với cả tấm lòng đi. Chúa sẽ không phụ lòng bạn đâu!

Chia sẻ: Bạn nghĩ sao về cách bạn thực hành luật kiêng việc xác trong ngày Chúa Nhật và lễ buộc?

Sống Lời Chúa: Mỗi khi làm việc thờ phượng Chúa, nhất là việc giữ ngày Chúa Nhật, bạn hãy dành cho việc đó mọi ưu tiên hàng đầu và làm thật trọn vẹn đừng bớt đầu xén đuôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con vẫn đọc trong 10 điều răn: “thờ phượng và kính mến Chúa trên hết mọi sự”. Xin giúp con sống đúng với điều con đọc. Amen.

(5 Phút Lời Chúa)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.