Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

BÀI ĐỌC I: Cv 2, 36-41

“Anh em hãy ăn năn sám hối và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Kitô”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô nói với những người Do-thái rằng: “Xin toàn thể nhà Israel hãy nhận biết rằng: Thiên Chúa đã tôn Đức Giêsu mà anh em đã đóng đinh, lên làm Chúa và làm Đấng Kitô”. Nghe những lời nói trên, họ đau đớn trong lòng, nói cùng Phêrô và các Tông đồ khác rằng: “Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì?” Phêrô nói với họ: “Anh em hãy ăn năn sắm hối, và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được tha tội; và anh em sẽ nhận lãnh Thánh Thần. Vì chưng, đó là lời hứa cho anh em, con cái anh em và mọi người sống ở phương xa mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi đến!”

Phêrô còn minh chứng bằng nhiều lời khác nữa, và khuyên bảo họ rằng: “Anh em hãy cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này”. Vậy những kẻ chấp nhận lời ngài giảng đều chịu phép rửa, và ngày hôm ấy có thêm chừng ba ngàn người gia nhập đạo. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 32, 4-5. 18-19. 20 và 22

Đáp:  Địa cầu đầy ân sủng Chúa (c. 5b).

Hoặc đọc:  Alleluia.

Xướng: 1) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa. – Đáp.

2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. – Đáp.

3) Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Đấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. – Đáp.

ALLELUIA: Ga 14, 8

Alleluia, alleluia! – Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để ở cùng các con luôn mãi. – Alleluia. 

PHÚC ÂM: Ga 20, 11-18

“Tôi đã trông thấy và Người đã phán với tôi những điều ấy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?” Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?” Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?” Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: “Rabboni!” (nghĩa là “Lạy Thầy!”). Chúa Giêsu bảo bà: “Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”.

Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

GIỮ CHÚA Ở LẠI TRONG TA

Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: ‘tôi đã thấy Chúa’ và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. (Ga 20,18)

Suy niệm: Khi Chúa Giê-su bị bắt, bị kết án tử hình thập giá, các môn đệ sợ hãi trốn chạy, thì bà Ma-ri-a Mác-đa-la, không phải là to gan lớn mật gì, nhưng tình yêu vượt thắng mọi nỗi sợ, bà lặng lẽ theo Thầy suốt chặng đường thập giá, đôi mắt đẫm lệ, cõi lòng tan nát. Bà cũng có mặt ở đó, gần thập giá Chúa Giê-su (Ga 19,25) cùng với Đức Ma-ri-a, Mẹ Chúa. Tảng đá lấp cửa mồ sau khi an táng Chúa cũng không thể dập tắt tình yêu bà dành cho Thầy. Vì thế, ngay từ sáng sớm tinh mơ, dù là đang lo sợ, bà đã tất tả đi ra mộ Chúa. Để làm gì? Chỉ để khóc thương Chúa. Thế nhưng Đức Ki-tô Phục Sinh đã hiện ra với bà, chúc lành và sai bà ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho các môn đệ.

Mời Bạn: Bà Ma-ri-a là mẫu gương cho chúng ta trong tương quan với Chúa. Chúng ta yêu Chúa, giữ Chúa trong đời, và chúng ta không lìa xa, không để mất Chúa và phải mau mắn tìm kiếm Chúa khi Ngài đang ẩn mặt. Vì chính Ngài là hạnh phúc, là nguồn sống đời ta. Bao lần chúng ta cũng đã phải mất mát những điều quí giá nhất, những người thân yêu nhất. Với Chúa Giê-su, Ngài là nguồn sống đời ta. Ta hãy ôm lấy Chúa Giê-su, để Ngài hiện diện mãi mọi ngày trong đời sống mình để được Ngài sai đi chia sẻ niềm vui Phục Sinh cho anh chị em khác nữa.

Sống Lời Chúa: Thăm viếng an ủi một người thân, người hàng xóm đang có chuyện đau buồn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin gìn giữ chúng con luôn được ở trong tình yêu thương của Chúa để chúng con được sống mãi với Chúa suốt cả đời con.

(5 Phút Lời Chúa)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.