Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

BÀI ĐỌC I: Cv 8, 1-8

“Đến đâu, họ cũng rao giảng lời Thiên Chúa”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Ngày ấy, Hội Thánh ở Giêrusalem bị bách hại dữ tợn. Ngoài các tông đồ, mọi người đều phân tán đi các miền Giuđêa và Samaria. Còn những người đạo đức lo chôn cất Têphanô; họ than khóc ông rất nhiều. Lúc đó Saolô tàn phá Hội Thánh; ông vào nhà này sang nhà nọ, bắt đàn ông lẫn đàn bà và tống ngục họ.

Những người bị phân tán, đã đi khắp nơi rao giảng lời Thiên Chúa. Phần Philipphê thì đi xuống một thành thuộc xứ Samaria rao giảng Đức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philipphê rao giảng, vì họ cùng nghe biết và xem thấy các phép lạ ngài làm, quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn tiếng và xuất ra. Nhiều người bất toại và què quặt được chữa lành. Bởi đó, cả thành được vui mừng khôn tả. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 65, 1-3a. 4-5. 6-7a

Đáp: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa (c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Ngài, hãy kính dâng Ngài lời khen ngợi hiển vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa. -Đáp.

2) Toàn thể đất nước thờ lạy và ca khen Ngài, ca khen danh thánh của Ngài. Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa, Ngài thi thố những chuyện kinh ngạc giữa con cái người ta! – Đáp.

3) Người biến bể khơi thành nơi khô cạn, người ta đã đi bộ tiến qua sông, bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa. Với quyền năng, Ngài thống trị tới muôn đời. – Đáp.

ALLELUIA: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta”. – Alleluia. 

PHÚC ÂM: Ga 6, 35-40

“Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Ta. Vậy ý của Cha, Đấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời”. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

Th. An-sen-mô, giám mục, tiến sĩ HT

CHỈ CHO BIẾT Ý CHÚA CHA

“Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời.” (Ga 6,40)

Suy niệm: Chúng ta thật diễm phúc vì được biết rõ ràng chương trình, dự định, ý muốn của Chúa Cha qua lời mặc khải của Chúa Giê-su: để được cứu rỗi, hạnh phúc muôn đời, ta cần thực hiện ba động tác “đến” với Chúa Giê-su, Người Con Một của Thiên Chúa, để được “thấy” và “tin” vào Ngài. “Đến” với Chúa thường xuyên qua lời cầu nguyện, thánh lễ. “Thấy” là nhận ra Ngài đang hiện diện giữa ta, đặc biệt qua Bí tích Thánh Thể và các bí tích, cũng như qua người anh em, nhất là nơi người kém may mắn. “Tin” là xác tín Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ gian trần, để ý muốn của Ngài là chuẩn mực quyết định mọi chọn lựa lớn nhỏ của mình.

Mời Bạn: đến với Chúa Giê-su cách thường xuyên hơn để có thể thấy và tin vào Ngài. Mỗi khi đọc Tin Mừng, bạn đang đến với Ngài, nhận thấy Ngài hiện diện với mình, và thêm niềm tin vào Ngài. Khi dâng thánh lễ, bạn đến với Ngài, nhận ra Ngài nơi tấm bánh chén rượu, cộng đoàn phụng vụ, và đức tin bạn càng được củng cố hơn. Bạn đừng lo đến mà không gặp được Chúa vì trước khi về Trời, Ngài đã hứa với các môn đệ rằng sẽ hiện diện giữa chúng ta mọi ngày cho đến ngày tận thế (Mt 28,20).

Sống Lời Chúa: Thực hành lộ trình ba bước “đến-thấy-tin” Chúa Ki-tô để sự sống phục sinh được triển nở phong phú nơi bạn và để bạn truyền thông sự sống ấy cho người khác nữa.

Cầu nguyện: Lạỵ Chúa, xin hướng dẫn con trong chân lý của Chúa, để con có thể thấy và tin những điều Chúa và Giáo hội tiếp tục dạy dỗ con trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

(5 Phút Lời Chúa)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.