Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

THÁNH PHILÍPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 15, 1-8

“Chúa hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng mà tôi đã rao giảng cho anh em, và anh em đã lãnh nhận và đang tin theo, nhờ đó anh em được cứu độ, nếu anh em tuân giữ lời lẽ tôi đã rao giảng cho anh em, bằng không anh em đã tin cách vô ích.

Tôi đã rao truyền cho anh em trước tiên điều mà chính tôi đã nhận lãnh: đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng theo như lời Thánh Kinh. Người được mai táng và ngày thứ ba Người đã sống lại đúng theo như lời Thánh Kinh. Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi sau với mười một vị. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em trong một lúc; nhiều người trong số anh em đó hãy còn sống tới nay, nhưng có vài người đã chết. Thế rồi Người hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ. Sau cùng, Người cũng hiện ra với chính tôi như với đứa con đẻ non. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 18, 2-3. 4-5

Đáp: Tiếng chúng đã vang cùng trái đất (c. 5a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, thanh không kể ra sự nghiệp tay Người. Ngày này nhắc nhủ cho ngày khác, đêm này truyền tụng cho đêm kia. – Đáp.

2) Đây không phải lời cũng không phải tiếng, mà âm thanh chúng không thể lọt tai. Nhưng tiếng chúng đã vang cùng trái đất, và lời chúng truyền ra khắp cõi địa cầu. – Đáp.

ALLELUIA: Ga 14, 6b và 9c

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Hỡi Philipphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha Thầy”. – Alleluia. 

PHÚC ÂM: Ga 14, 6-14

“Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin, Thầy sẽ làm cho”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”.

Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “†Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Philipphê,‡ ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha?’ Con không tin Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

Th. Phi-líp-phê và Gia-cô-bê, tông đồ

BIẾT CHÚA CHA QUA CHÚA CON

“Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy.” (Ga 14,7)

Suy niệm: Nếu để ý quan sát, chúng ta sẽ thấy hình Chúa Cha do các họa sĩ vẽ khá giống hình Chúa Con. Vẽ như thế có lẽ vì họ đã dựa vào lời Chúa Giê-su mặc khải về tương quan giữa Chúa Giê-su và Chúa Cha: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy;” “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha;” và “Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy;” “Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.” Những lời mặc khải này cho ta hiểu rằng Chúa Cha đã dùng Chúa Con để nói, để làm, để biểu lộ Chúa Cha như thế nào. Chúa Con chính là “hình ảnh của Thiên Chúa vô hình” (Cl 1,15), nhìn vào Chúa Con là thấy được Chúa Cha. Vì thế, để biết Chúa Cha thế nào chúng ta cứ nhìn vào lời nói và việc làm của Chúa Con.

Mời Bạn: Thắc mắc của tông đồ Phi-líp-phê với tính thực tế của mình cho thấy ông chưa thực sự hiểu biết Thầy mình nhưng lại là dịp Chúa Giê-su mặc khải rõ hơn mầu nhiệm quan trọng về Chúa Cha: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Nhờ đó chúng ta có thể biết được Chúa Cha. Thật là phải cám ơn Phi-lip-phê thật nhiều và tạ ơn Chúa Giê-su vô vàn, bởi vì nơi Ngài, Thiên Chúa trở nên hữu hình, gần gũi; cứ ở trong Chúa Giê-su là chúng ta có thể ở trong Chúa Cha.

Sống Lời Chúa: Gắn bó với Chúa Giê-su bằng việc rước lễ và đọc Kinh Thánh chúng ta sẽ biết và ở trong Chúa Cha.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là hình ảnh trung thực nhất của Chúa Cha, xin ban cho chúng con lòng khao khát được gặp Chúa Cha bằng việc gắn bó với Chúa Con trong mọi sinh hoạt thường ngày của chúng con.

(5 Phút Lời Chúa)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.