Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

BÀI ĐỌC I: Cv 15, 1-6

“Người ta quyết định là các ngài lên Giêrusalem xin các Tông đồ và niên trưởng giải quyết vấn đề này”.

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđê đến dạy bảo các anh em rằng: “Nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môsê, thì không được cứu độ”. Do đó, Phaolô và Barnaba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phaolô và Barnaba và một ít người khác thuộc phe họ lên Giêrusalem gặp các Tông đồ và niên trưởng để xin giải quyết vấn đề này.

Các ngài được giáo đoàn tiễn đưa, và khi đi ngang qua Phênixê và Samaria, các ngài kể lại việc dân ngoại trở lại khiến mọi anh em đầy hân hoan. Khi đến Giêrusalem, các ngài được giáo đoàn, các Tông đồ và kỳ lão đón tiếp, rồi các ngài kể lại bao nhiêu việc Thiên Chúa đã thực hiện với các ngài. Nhưng có mấy người tín hữu thuộc nhóm biệt phái đứng lên nói rằng: “Phải cắt bì cho những người dân ngoại và bắt họ cũng phải giữ luật Môsê”. Các Tông đồ và các kỳ lão họp lại cứu xét việc này. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5

Đáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”(c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”. Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi. – Đáp.

2) Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên. – Đáp.

3) Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà Đavít. – Đáp.

ALLELUIA: Ga 16, 28

Alleluia, alleluia! – Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian; bây giờ Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Cha. – Alleluia. 

PHÚC ÂM: Ga 15, 1-8

“Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi.

“Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CHÚA

“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,9)

Suy niệm: Để thể hiện tình cảm với nhau, người ta dùng nhiều cách thức: gởi thư thăm hỏi, nhắn tin, gởi quà, thăm viếng, có khi đến thăm và ở lại nữa… Những cách thức đó, dù có rất đậm đà, thân thiết, nhưng cũng chỉ là từ xa hoặc nhất thời. Chúa Giê-su muốn thể hiện tình yêu của Thiên Chúa đối với con người cách đặc biệt khôn ví. Ba lần Ngài tha thiết mời gọi chúng ta ở lại trong tình yêu của Ngài. Ở lại trong Chúa không phải để bị Ngài “quấy rầy” mà là để được Ngài yêu thương, được thông ban sự sống thần linh, được trở nên con cái Chúa và nên một với Ngài, nghĩa là để hưởng “niềm vui của Chúa, niềm vui trọn vẹn,” và hưởng mãi mãi.

Mời Bạn: Chúa đã mời gọi bạn đến và ở lại với Ngài. Bạn đã nghe và đáp lại lời Ngài chứ! Mời bạn đến và ở lại với Ngài qua việc cầu nguyện liên lỉ, suy niệm Lời Chúa hằng ngày và tham dự Thánh lễ thường xuyên hơn. Một khi bạn ở lại trong tình yêu của Chúa, thì bạn đi đâu, làm gì, cũng có Chúa ở với bạn và bạn có thể đem Chúa đến với bất cứ ai mà bạn gặp gỡ tiếp xúc.

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, thường xuyên tham dự Thánh lễ và rước Chúa không chỉ trong ngày Chúa Nhật, luôn sẵn sàng chia sẻ phục vụ anh chị em, đó là những việc luôn phải có trong lịch trình đời sống hằng ngày của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con thêm lòng yêu mến và sự khát khao để chúng con biết tìm đến Chúa và ở lại trong Chúa như một nguồn sống và là cùng đích của cuộc đời chúng con. Amen.

(5 Phút Lời Chúa)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.