Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

BÀI ĐỌC I:   Tb 12, 1. 5-15. 20

“Tôi phải trở về cùng Đấng đã sai tôi; còn các người hãy chúc tụng Thiên Chúa”.

Trích sách Tôbia.

Trong những ngày ấy, Tôbia kêu con trai lại và hỏi rằng: “Chúng ta phải tặng cái gì cho người thánh thiện đi với con?” Rồi cả hai cha con gọi thiên thần đến và đưa người ra chỗ riêng và xin người vui lòng nhận một nửa những gì đã mang về. Bấy giờ người bảo nhỏ hai cha con rằng: “Các người hãy chúc tụng Chúa Trời, và tuyên xưng Người trước mặt mọi sinh vật, vì Người tỏ lòng từ bi đối với các người. Bởi chưng, giữ kín bí mật của nhà vua là một việc tốt, nhưng công bố và tuyên xưng các kỳ công của Thiên Chúa là một vinh dự; cầu nguyện, ăn chay, bố thí, thì tốt hơn là cất giấu kho vàng, vì việc bố thí cứu khỏi chết, tẩy sạch tội lỗi, mang lại lòng từ bi và sự sống đời đời. Còn những ai phạm tội và làm điều gian ác, thì là thù địch của linh hồn mình.

Vậy tôi tiết lộ cho các người biết sự thật, và không giữ kín câu chuyện bí mật với các người nữa: Khi ông than khóc cầu nguyện, chôn xác kẻ chết, bỏ cơm trưa, và ban ngày giấu xác chết trong nhà, rồi ban đêm mang đi chôn, chính tôi đã dâng lời nguyện của ông lên cùng Chúa. Và vì ông đã được đẹp lòng Chúa, nên cần phải có thử thách để thanh luyện ông. Nay Chúa sai tôi đến để chữa ông, và cứu Sara con dâu của ông khỏi ma quỷ. Vì tôi là thiên thần Raphael, một trong bảy thiên thần chầu chực trước mặt Chúa. Vậy đã đến lúc tôi phải trở về cùng Đấng đã sai tôi; còn các người hãy chúc tụng Thiên Chúa và cao rao mọi việc kỳ diệu của Người”. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tb 13, 2. 6. 7. 8

Đáp: Lạy Chúa cao cả muôn đời (c. 1b).

Xướng:

1) Chúa trừng phạt, rồi Chúa lại tha thứ; Chúa đẩy xuống âm phủ, rồi lại đem ra; và không một ai thoát khỏi tay Chúa. – Đáp.

2) Hãy ngắm nhìn những việc Chúa làm cho chúng ta, hãy tuyên xưng Người với lòng cung kính và run sợ, hãy suy tôn vua muôn đời trong những việc làm của các ngươi. – Đáp.

3) Tôi tuyên xưng Người nơi tôi bị lưu đày, vì Người tỏ ra uy quyền trước dân phạm tội. – Đáp.

4) Hỡi tội nhân, hãy sám hối ăn năn, hãy thực hiện sự công chính trước mặt Thiên Chúa, hãy tin rằng Người tỏ lòng từ bi với các ngươi. – Đáp.

ALLELUIA: Ga 15, 15b

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết”. – Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mc 12, 38-44

“Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn”. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bá goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống”. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

Th. Bô-ni-phát, giám mục, tử đạo

MÓN QUÀ NHỎ, TÌNH YÊU LỚN

Đức Giê-su gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.” (Mc 12,43)

Suy niệm: Bà góa nghèo trong bài Tin Mừng hôm nay không chỉ dâng cúng cho Đền Thờ hai đồng tiền kẽm nhưng bà đã dâng cúng bằng cả tấm lòng chân thành của mình. Dưới cái nhìn của nhiều người, đó là một số tiền rất nhỏ nhưng Chúa lại nhìn thấy hành động đó biểu lộ một tình yêu rất lớn. Chúa cho biết: bà đã bỏ vào đó tất cả những gì mình có, nghĩa là bà dâng cho Chúa trọn cả đời sống của mình, cả trái tim của mình. Chỉ có hai đồng tiền kẽm thôi để dâng cúng, nhưng Chúa thấy bà ấy đã gói ghém vào đó trọn vẹn tình yêu của mình. Quả thật, Chúa không đánh giá con người theo những giá trị vật chất bên ngoài nhưng Ngài nhìn thấu suốt mức độ của tình yêu bên trong. Người ta có thể cho đi nhiều hay ít, điều đó chắc chắn chưa quan trọng bằng việc họ biết cho đi với cả tấm lòng thành của mình.

Mời Bạn: Thánh Gio-an Thánh Giá nói: “Vào buổi xế chiều của đời sống, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu.” Như vậy, Chúa không hỏi bạn có làm được những công trình vĩ đại nào, đóng góp bao nhiêu cho việc từ thiện, giúp đỡ được bao nhiêu người, nhưng Chúa chỉ hỏi bạn đã yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em như thế nào mà thôi.

Chia sẻ: Bạn nghĩ gì về câu nói của thánh Au-gút-ti-nô: “Hãy yêu rồi mới làm điều bạn muốn” (Ama et fac quod vis)?

Sống Lời Chúa: Dâng lên Chúa một lời nguyện tắt bày tỏ lòng yêu mến Chúa và quyết tâm luôn sống hy sinh quảng đại giúp ích mọi người.

Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mến.

(5 Phút Lời Chúa)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.