Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

BÀI ĐỌC I:    2 Cr 1, 18-22

“Đức Giêsu không phải vừa ‘Có’ lại vừa ‘Không’, nhưng nơi Người chỉ ‘Có’ mà thôi”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa là Đấng trung tín, chứng giám cho rằng lời nói của chúng tôi đối với anh em không phải là vừa “Có” lại vừa “Không”. Quả thế, Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, Đấng mà tôi, Silvanô và Timôthêu đã rao giảng nơi anh em, Người không phải vừa “Có” lại vừa “Không”; trái lại, nơi Người chỉ là “Có” mà thôi. Bởi chưng bao nhiêu lời hứa của Thiên Chúa đã thành “Có” ở nơi Người. Vì thế, nhờ Người mà chúng tôi hô lên lời “Amen” tôn vinh Thiên Chúa. Vậy Đấng đã làm cho chúng tôi và anh em được đứng vững trong Đức Kitô, và đã xức dầu cho chúng ta, chính là Thiên Chúa, Ngài đã ghi dấu trên mình chúng ta, và đã ban vào lòng chúng ta bảo chứng của Thánh Thần. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 118, 129. 130. 131. 132. 133. 135

Đáp: Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền hậu của Chúa (c. 135a).

Xướng:

1) Kỳ diệu thay những lời Ngài nghiêm huấn, bởi thế linh hồn con vẫn tuân theo. – Đáp.

2) Sự mạc khải lời Ngài soi sáng, và dạy bảo những người chưa kinh nghiệm. – Đáp.

3) Con há miệng để hút nguồn sinh khí, vì con ham muốn những chỉ thị của Ngài. – Đáp.

4) Xin Chúa nhìn lại thân con và thương xót, như Chúa quen xử với những người yêu mến danh Chúa. – Đáp.

5) Xin hướng dẫn con bước theo lời răn của Chúa, và chớ để điều gian ác thống trị trong mình con. – Đáp.

6) Xin tỏ cho tôi tớ Ngài thấy long nhan hiền hậu, và dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài. – Đáp.

ALLELUIA: Ga 8, 12

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống”. – Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mt 5, 13-16

“Các con là sự sáng thế gian”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

LÀ MUỐI VÀ ÁNH SÁNG!

“Chính anh em là muối cho đời,…  là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,13.14)

Suy niệm: Đặc tính của muối là mặn và của ánh sáng là tỏa sáng. Muối đã nhạt thì vô dụng, không còn ướp mặn được gì nữa; ánh sáng không sáng thì chẳng còn là mình nữa. Đức Giê-su gọi các môn đệ là muối và ánh sáng cho trần gian, bởi trần gian này đang thiếu vị mặn tình thương, bao dung và đức hạnh; trong khi lại đầy dẫy bóng đêm hận thù, tội lỗi và sự chết. Là muối và ánh sáng nghĩa là phản ứng lại thế gian, là làm chứng cho những giá trị của Tin Mừng. Sứ mạng thật cam go và đầy thử thách nhưng đó lại là căn tính của người môn đệ. Lời Đức Giê-su: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy… và tôn vinh Cha anh em Đấng ngự trên trời” tiếp tục âm vang nơi thư thánh Phao-lô: “Giữa một thế hệ gian tà và sa đọa, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên bầu trời” (Pl 2,5).

Mời Bạn: Làm sao ướp mặn, tỏa sáng cho trần gian trong khi bạn lại ‘nhạt’ và ‘tối’ bởi những tính hư tật xấu, cùng lối sống thiếu chất “văn minh tình thương?” Bạn không có lấy gì mà cho! Tin Mừng là nơi và phương thế để bạn hút lấy những phẩm chất của muối và ánh sáng đó.

Chia sẻ: Để là muối men và ánh sáng, người Ki-tô hữu phải phục vụ sự thăng tiến con người qua việc phục vụ sự sống, chăm sóc sức khỏe, chăm lo giáo dục và xây dựng hòa bình (Tông huấn Giáo hội tại Á Châu, số 35–38). Bạn sẽ làm gì để thực hiện lời dạy này của Hội Thánh?

Sống Lời Chúa: Làm một việc bác ái cụ thể trong ngày sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết thắp ánh sáng đời mình, trở nên muối men ướp cho anh chị em con bằng chính tình thương, sự quảng đại và tha thứ của bản thân. Amen.

(5 Phút Lời Chúa)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.