Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

BÀI ĐỌC I:    2 Cr 3, 4-11

“Người đã làm cho chúng tôi trở nên thừa tác viên của Tân Ước, không phải của văn tự, mà là của Thần Trí”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, chúng tôi tin tưởng như thế trước mặt Thiên Chúa nhờ Đức Kitô. Không phải chúng tôi có thể nghĩ tưởng điều gì như là bởi chính chúng tôi, nhưng điều đó là do Thiên Chúa: chính Người là Đấng đã làm cho chúng tôi trở nên thừa tác viên của Tân Ước, không phải của văn tự, mà là của Thần trí, vì văn tự chỉ giết chết, còn Thần trí mới tác sinh.

Nếu việc phục vụ sự chết, được khắc thành chữ trên bia đá, rạng ngời vinh quang, khiến con cái Israel không thể nhìn thẳng vào mặt Môsê vì vinh quang trên mặt ông, dầu đó chỉ là vinh quang nhất thời, thì việc phục vụ Thần trí lại chẳng được vinh quang hơn sao? Thật vậy, nếu việc phục vụ án phạt đem lại vinh quang, thì việc phục vụ công chính lại càng đem vinh quang rực rỡ hơn; và về phương diện này, điều xưa kia là vinh quang, không còn vinh quang nữa so với sự vinh quang cao cả này. Bởi lẽ điều nhất thời mà còn được vinh quang, thì điều vĩnh cửu lại càng được vinh quang nhiều biết mấy. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 98, 5. 6. 7. 8. 9

Đáp: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Đấng Thánh (c. 9c).

Xướng:

1) Hãy cao rao Chúa là Thiên Chúa chúng ta, hãy sấp mình dưới bệ kê chân Ngài, đây là bệ ngọc chí thánh. – Đáp.

2) Trong hàng tư tế của Ngài có Môsê và Aaron, và có Samuel trong số người cầu đảo danh Ngài: các ông kêu cầu Chúa và chính Ngài nhậm lời các ông. – Đáp.

3) Trong cột mây, bấy giờ Ngài phán bảo, các ông đã nghe những huấn lệnh của Ngài, và chỉ thị Ngài đã truyền cho các ông giữ. – Đáp.

4) Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài đã nhậm lời các ông; lạy Chúa, với các ông Ngài xử khoan hồng, tuy nhiên, Ngài đã oán phạt điều các ông lầm lỗi. – Đáp.

5) Hãy cao rao Chúa là Thiên Chúa chúng ta; hãy sấp mình trên núi thánh của Ngài: vì Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Đấng Thánh – Đáp.

ALLELUIA: Tv 24, 4c và 5a

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. – Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mt 5, 17-19

“Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

Th. Ép-rem, phó tế, tiến sĩ HT

TÌNH YÊU KHÔNG BIÊN GIỚI

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17)

Suy niệm: Qua những việc Chúa chữa lành bệnh nhân trong ngày Sa-bát, ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, bênh vực những người bé mọn yếu thế trong xã hội… nhiều người, nhất là các kinh sư và nhóm Pha-ri-sêu, cho rằng Chúa Giê-su “bãi bỏ luật Mô-sê và lời các ngôn sứ.” Chúa Giê-su minh định Ngài không bãi bỏ nhưng kiện toàn lề luật với tôn chỉ: “Luật vì con người chứ không phải con người vì luật” (x. Mc 2,27). Và Ngài gồm tóm toàn thể Lề Luật giới răn trọng nhất, giới răn yêu thương, đó là “kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự” và “yêu người như chính mình.”

Mời Bạn: Mục tiêu của Luật là bảo vệ thiện ích cho con người. Vì thế, Luật là con đường dẫn đến yêu thương. Nhưng Luật vẫn có giới hạn của nó, vì hiện hữu qua chữ viết, còn tình yêu thì vô biên. Vậy nên, nếu chỉ trung thành giữ luật cách cứng nhắc, theo mặt chữ, thì chưa đủ; mà hơn thế nữa, mọi điều luật lớn nhỏ đều phải qui chiếu vào giới răn trọng nhất là “mến Chúa và yêu người”.

Sống Lời Chúa: Dịch bệnh Cô-vít có thể cản trở chúng ta trong một số hoạt động, nhưng không thể làm tê liệt tình yêu của ta đối với Chúa và tha nhân. Mời bạn thực hiện như lời thư thánh Phao-lô: “Hãy làm việc thiên, đừng sờn lòng nản chí” (2Tx 3,13).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, cảm tạ Chúa đã yêu chúng con bằng một tình yêu cao độ, dám vượt qua mọi rào cản, và hy sinh cả tính mạng. Xin cho con ơn can đảm để dám vượt qua mọi chướng ngại, hầu tiếp tục lan tỏa tình yêu của Chúa qua hành động đời sống của con.

(5 Phút Lời Chúa)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.