Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

BÀI ĐỌC I: Rm 1, 1-7

“Nhờ Đức Kitô, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, chúng tôi quy phục mọi dân tộc về đức tin”.

Khởi đầu bức thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Phaolô, tôi tớ Chúa Giêsu Kitô, đã được kêu gọi làm Tông đồ và đã được tuyển chọn để rao giảng tin mừng Thiên Chúa. Tin mừng ấy Thiên Chúa đã hứa trước bằng lời các tiên tri trong Kinh Thánh về Con của Người; Người đã sinh ra theo huyết nhục bởi dòng dõi Đavít, đã được tiền định là Con Thiên Chúa quyền năng theo Thánh Thần, đã sống lại từ cõi chết. Đó chính là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, để nhân danh Người, chúng tôi quy phục mọi dân tộc về Đức Tin, trong đó có cả anh em là những người mà Chúa Giêsu Kitô đã kêu gọi.

Tôi chúc tất cả mọi người trong thành Rôma, được Thiên Chúa yêu mến và kêu gọi nên thánh, được ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:  Tv  97, 1. 2-3ab. 3cd-4

A+B=Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a).

A=Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.

B=Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel.

A=Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca!    

A+B=Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a). 

ALLELUIA:  Tv 118, 27

-Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. – Alleluia.  

PHÚC ÂM:  Lc 11, 29-32

“Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

Th. Gio-an XXIII, giáo hoàng

BỆNH SÍNH DẤU LẠ

“Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.”(Lc 11,29)

Suy niệm: Trong suốt sứ vụ công khai, Chúa Giê-su làm nhiều dấu lạ để minh chứng cho sứ vụ của Ngài và cũng để nâng đỡ đức tin của dân chúng. Tuy nhiên, trọng tâm và chủ đích của sứ vụ của Ngài không phải là ở các phép lạ mà là lời mời gọi hoán cải đời sống để đón nhận Nước Trời đã đến gần (x. Mc 1,15). Trong khi đó, dân Do Thái, hết lần này đến lần khác, chạy đến Chúa Giê-su để xin dấu lạ. Họ xem Chúa như một cỗ máy làm phép lạ, chứ không phải là Đấng cứu độ. Với não trạng ‘sính’ dấu lạ này, người Do Thái, dù đã tiếp xúc với Chúa, vẫn tiếp tục con đường lầm lạc mà không sám hối ăn năn. Chúa Giê-su cho họ biết chỉ có “dấu lạ Giô-na”, tức là cuộc Vượt Qua sinh ơn cứu độ của Người. Tuy nhiên, để thấy dấu lạ vĩ đại này, họ phải hoán cải đời sống như dân thành Ni-ni-vê xưa kia. Quả thật, chỉ khi hoán cái, người ta mới cảm nghiệm được dấu lạ mà thôi.

Mời Bạn: Nhiều Ki-tô hữu vẫn chưa thoát khỏi thái độ ‘sính’ phép lạ; việc chữa lành bệnh tật thần kỳ, với những ‘phép lạ’ giật gân, hay với những sứ điệp huyền bí nào đó. Ẩn đằng sau sự hiếu kỳ này là căn bệnh sính dấu lạ trong đời sống đức tin. Ki-tô giáo không phải là đạo ‘dấu lạ’, mà là chính Chúa Ki-tô. Do đó, sống đạo là theo sát gót Chúa Ki-tô, chứ không phải chăm chăm đi tìm kiếm các dấu lạ.

Sống Lời Chúa: Xin ơn hoán cải, để theo Chúa Ki-tô mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa giúp con loại thói thực dụng trong đời sống đạo, để con không mải mê tìm chúng nhưng say mê tìm Chúa mà thôi.

(5 Phút Lời Chúa)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.