Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

Thánh Cecilia, đồng trinh, tử đạo

BÀI ĐỌC I: Đn 1, 1-6. 8-20

“Không ai bằng Đaniel, Anania, Misael và Azaria”.

Khởi đầu sách Tiên tri Đaniel.

Năm thứ ba triều đại vua Gioakim nước Giuđa, Nabukô-đônôsor, vua Babylon, tiến đến vây hãm Giêrusalem. Chúa trao vua Gioakim nước Giuđa và một phần đồ vật dùng trong đền thờ Chúa vào tay ông: Ông mang các đồ vật ấy về chùa thần minh của ông trong đất Sennaar và trong kho báu thần minh của ông.

Vua truyền cho quan thái giám Asphênez dẫn về hoàng cung các con cái Israel, các người thuộc hoàng tộc và gia đình quyền quý, các thiếu niên không tàn tật, tuấn tú, đầy khôn ngoan, thông minh, sáng trí, xứng đáng sống trong hoàng cung, để dạy văn chương và ngôn ngữ người Calđêa cho các cậu. Vua quy định mỗi ngày cho các cậu ăn đồ của vua ăn, và uống rượu vua uống, để sau ba năm nuôi dưỡng như vậy, các cậu có thể hầu cận trước mặt vua. Trong số các cậu thuộc dòng dõi Giuđa, có Đaniel, Anania, Misael, và Azaria.

Đaniel dốc lòng không để cho đồ vua ăn và rượu vua uống làm cậu ra ô uế, và xin quan thái giám đừng làm cho cậu ra ô uế. Thiên Chúa đã ban cho Đaniel được ân huệ và lòng thương trước mặt vị tổng thái giám. Vị này bảo Đaniel rằng: “Tôi sợ đức vua, Người đã quy định thức ăn và của uống cho các cậu rồi. Nếu Người xem thấy nét mặt các cậu xanh xao hơn đồng bạn, thế là các cậu nạp đầu tôi cho đức vua rồi”. Đaniel nói với Malasar, kẻ được vị tổng thái giám chỉ định coi sóc Đaniel, Anania, Misael và Azaria: “Tôi xin ông thử cho chúng tôi, là các tôi tớ ông, ăn rau và uống nước lã, rồi ông ngắm xem nét mặt chúng tôi và nét mặt những đứa dùng lương thực của đức vua; ông thấy sao, thì hãy đối xử với các tôi tớ ông như vậy”. Nghe nói thế, ông để thử chúng trong mười ngày. Sau mười ngày, nét mặt bốn cậu trở nên xinh tươi béo tốt hơn mọi thiếu niên dùng lương thực của nhà vua. Malasar cất đồ ăn và rượu uống của các cậu, rồi cho các cậu ăn rau.

Thiên Chúa ban cho các cậu này được thông minh, hiểu biết mọi sách vở và khôn ngoan; phần Đaniel lại thông hiểu các thị kiến và chiêm bao. Đến hết thời gian vua chỉ định, vị tổng thái giám dẫn các cậu đến trước mặt vua Nabukôđônôsor. Khi nói chuyện với các cậu, vua thấy mọi người không ai bằng Đaniel, Anania, Misael và Azaria. Các cậu đứng trước mặt vua. Vua hỏi các cậu về sự khôn ngoan và thông minh, thì thấy các cậu giỏi hơn gấp mười lần các thuật sĩ, đồng bóng trong cả nước của vua. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Đn 3, 52. 53. 54. 55. 56

A+B: Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b).

A) Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. Chúc tụng thánh danh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời.

B) Chúa đáng chúc tụng trong đền thánh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.

A) Chúc tụng Chúa ngự trên ngai vương quyền Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.

B) Chúc tụng Chúa, Đấng nhìn thấu vực thẳm và ngự trên các Thần Vệ Binh, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.

A) Chúc tụng Chúa ngự trên bầu trời, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.

A+B: Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b).

ALLELUIA: Lc 21, 36 

Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể xứng đáng đứng vững trước mặt Con Người. – Alleluia. 

PHÚC ÂM: Lc 21, 1-4

“Người thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: “Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

Th. Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo 

NIỀM VUI CỦA

“TÂM HỒN SỐNG NGHÈO”

“Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.” (Lc 21,3)

Suy niệm: Khi nói đến chữ “nghèo,” người ta thường nghĩ đến những hình ảnh như nghèo là khổ, nghèo là hèn, nghèo là đói. Người ta đâu biết được rằng có cái nghèo nhưng lại làm cho ta trở nên giàu có. Đó là “tâm hồn sống nghèo,” hạnh phúc vì tín thác, cậy trông nơi Chúa, chứ không nơi của cải vật chất. Cái nghèo ấy trở thành phúc lành, cho ta nếm hưởng niềm vui vĩnh cửu phần nào ngay trong cuộc sống hôm nay. Với người đời, đóng góp của bà góa nghèo không đáng kể, nhưng với Chúa Giê-su, bà là người giàu lòng quảng đại, “rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” (Lc 21,4). Bạn có muốn nếm hưởng niềm vui của tâm hồn sống nghèo không? “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3).

Mời Bạn: Không gì lệch lạc, thiếu tinh thần Tin Mừng cho bằng đánh giá một người qua vật chất. Khi con người mải mê chạy theo vật chất, sức khoẻ tâm hồn xuống cấp trầm trọng. Khi con người nhìn thế giới qua lăng kính của cải vật chất, văn hóa chết chóc đang lan tràn. Khi đến trên trái đất này, Chúa Giê-su sống nghèo và mở ra niềm vui Nước Trời cho tâm hồn sống nghèo.

Sống Lời Chúa: Hôm nay tôi là “bà góa nghèo,” tôi trích một khoản tiền để chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, khi đến trần gian, Chúa sống nghèo, yêu những người nghèo. Chúa còn chỉ cho chúng con con đường sống nghèo, để đạt được niềm vui muôn đời. Con xin tạ ơn Chúa. Amen.

(5 Phút Lời Chúa)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.