Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

Trực tuyến từ St. Josef, Neuenkirchen


TNT CNPS 2021

Nhà thờ nơi cử hành Tam Nhật Thánh được phép 50 người tham dự và vẫn còn chỗ trống. Những ai muốn ra khỏi nhà đi một đoạn đường đến đây để tham dự các cử hành phụng vụ bằng tiếng mẹ đẻ, xin ghi danh nơi anh Châu qua số Handy: 0159 01978118 (Whatsapp).

Địa chỉ nhà thờ: St Josef, Kirchstraße 9, 48485 Neuenkirchen.

Kính mời.
P. Quân

 

Nicht vergessen!!! Heute, 25.03 um 19:00 Uhr

Zoom video meeting

 

 

Meet Play Pray

 

Corona không mãi làm chúng ta xa cách. Khi một cánh cửa đóng lại, Thiên Chúa sẽ mở cho chúng ta những lối đi khác.
Xin Anh Chị Em chia sẻ thông tin và hỗ trợ kỹ thuật nếu có con em chưa sử dụng được ứng dụng Zoom.
Hẹn gặp lúc 19:00 giờ ngày 25.03.2021.

Thân ái kính mời.

Lm. Phêrô Nguyễn Quân, SVD

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.