Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

01.Maria Mẹ La Vang02.Chuỗi Ngọc Mân Côi


03.Maria Hiền Mẫu La Vang


04.Mẹ Ru Con Chúa


05.Trái Tim Hiền Mẫu Maria
          

06.Mẹ Yêu Con


07.Maria Nữ Vương Gia Đình


08.Kính Mừng Mẹ Maria


09.Chúc Tụng Mẹ La Vang


10.Hãy Về Bên Mẹ - Phạm Đức Huyến + Vũ Đình Ân

01.Chúa Yêu Con – Nguyễn Hồng Ân02.Mình Máu Thánh Chúa – Cđ. Thiên Thanh


03.Bánh Thiên Thần – Tuyết Mai Đình Khôi


04.Dự Tiệc Cực Thánh – Cđ. Thiên Thanh


05.Bí Tích Cực Thánh – Hoàng Thế


06.Con Thờ Lạy Chúa – Thiên Kim + Khắc Thiệu


07.Nhiệm Tích Thánh Thể - Khắc Thiệu + Cđ.Thiên Thanh


08.Nhiệm Tích Tình Yêu – Long Vũ + Cđ. Sao Mai


09.Phút Uy Linh Cực Thánh – Cđ. Sao Mai


10.Thờ Lạy Chúa Tình Yêu


Album Trường Ca Thiên Chúa Ba Ngôi                                                                                                      

Đoạn I  – Hợp Ca Mở Đầu: Lạy Chúa Trời Ba NgôiĐoạn II – Tôn Vinh Chúa Cha

Đoạn III – Thánh Tâm Chúa GiêsuĐoạn IV – Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu


Đoạn V – Chúc Tụng Thần Khí Chúa    


Đoạn VI – Chúa Thánh Thần Ngự Đến


Đoạn VII – Chung Khúc 1: Chúc Tụng Thiên Chúa


Đoạn VIII – Chung Khúc 2: Chúa Ba Ngôi


 

01.Maria Suối Hồng Ân – Cđ. Hương Kinh02.Maria Hiệp Dâng Hy Lễ - Bạch Yến


03.Bài Ca Dâng Mẹ - Cđ. Hương Kinh


04.Công Ơn Cha Mẹ - Diệu Hiền


05.Tiến Hoa Năm Sắc – Cđ. Hương Kinh


06.Chuỗi Ngọc Vàng Kinh – Kim Cúc + Cđ. Hương Kinh


07.Hương Hoa Dâng Mẹ - Cđ. Hương Kinh


08.Kính Chào Mẹ La Vang – Kim Cúc


09.Nén Hương Đoàn Con Dâng – Cđ. Hương Kinh


10.Maria Mẹ Tà Pao – Thanh Hoài


- Chương I: Hợp Ca Mở Đầu

I.Lạy Chúa Trời Ba Ngôi – Cđ. Sao Mai- Chương II: 

II.Tôn Vinh Chúa Cha – Tuyết Mai


III. Thánh Tâm Chúa Giêsu – Mai Lê


IV.Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu – Huy Hoàng + Thiên Kim


V.Chúc Tụng Thần Khí Chúa – Công Hiếu


VI.Chúa Thánh Thần Ngự Đến – Xuân Trường


- Chương III: Chung Khúc: 

VII.Chúc Tụng Thiên Chúa – Công Hiếu


VIII.Chúa Ba Ngôi – Cđ. Thiên Thanh


01.Chuỗi Ngọc Mân Côi – Lm. Nguyễn Hoàng Dương + Nguyễn Hồng Ân


02. Chúc Tụng Mẹ La Vang


03.Maria Xin Mẹ Xót Thương


04.Maria Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Thanh Trúc + Duy Thiên


05.Maria Nữ Vương Thiên Đàng - Thanh Trúc + Duy Thiên


06.Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo – Hoàng Kim + Khắc Thiệu


07.Tìm Đến La Vang


08.Maria Nữ Vương – Cđ. Hương Kinh


09.Nữ Vương Thánh Thể Cao Sang- Thiên Kim + Huy Hoàng


10.Sứ Điệp Fatima – Thanh Hoài + Sơn Túi Đỏ


01.Kính Mừng Mẹ Maria – Nguyễn Hồng Ân02.Lời Kinh Nhiệm Mầu – Thanh Lâm + Đại Hội Thánh Mẫu 2018


03.Lời Kinh Mân Côi – Cđ. Hương Kinh


04.Dâng Mẹ - Cđ. Hương Kinh


05.Yêu Mến Mẹ La Vang


06.Maria Mẹ Đầy Ơn Phúc


07.Maria Hiền Mẫu Sầu Bi – Bạch Yến + Long Vũ


08.Maria Mẹ Hiệp Công Cứu Chuộc – Cđ. Sao Mai


09.Maria Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể - Thiên Kim + Cđ.Thiên Thanh


10.Maria Mẹ Phù Hộ Giáo Dân –  Nhất Thế


Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.