Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

Tại một cuộc thảo luận được thực hiện trong những ngày vừa qua, khởi sự trong bán niên, Cộng Hoà Croat sẽ làm chủ tịch Liên hiệp Âu châu (1/7/2020), tiến hành giữa các vị bộ trưởng lao động và chính sách xã hội của các nước thành viên, Liên đoàn các Hiệp hội gia đình Công giáo đã đề xuất sử dụng “Recovery Fund - Quỹ Phục hồi” cho các gia đình, bởi vì giúp đỡ gia đình là một khoản đầu tư, không phải là một phí tổn.

Báo cáo của Ủy ban Liên minh châu Âu

Đề xuất trên được đưa ra vì theo báo cáo được công bố ngày 17/6/2020 của Ủy ban châu Âu về tác động của những thay đổi nhân khẩu học cho thấy gia đình đang bị ảnh hưởng rất nhiều do việc thay đổi nhân khẩu học. Về vấn đề nay, Ủy ban Phát triển Khu vực (REGI) cũng đang soạn thảo một báo cáo về “Đảo ngược xu hướng nhân khẩu học ở các khu vực Liên minh châu Âu bằng các công cụ chính sách gắn kết”.

Cân bằng giữa gia đình và công việc

Trước đó, vào ngày 5/5, các bộ trưởng đã thảo luận về các kế hoạch phục hồi kinh tế và những thách đố của nhân khẩu học trong khuôn khổ của đại dịch. Các bộ trưởng đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các chiến lược để bảo vệ các đối tượng dễ bị tổn thương, đảm bảo sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng tư cho các gia đình và phải làm sao để nơi các khu vực bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế có thể lôi cuốn thế hệ trẻ tham gia dấn thân.

Hòa hợp nhân khẩu học và phát triển bền vững

Ông Vincenzo Bassi, chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội gia đình Công giáo giải thích: “Đối với chúng tôi, các hiệp hội gia đình, nói về tương lai của châu Âu có nghĩa là tự hỏi về vấn đề mùa đông nhân khẩu học. Chúng tôi muốn đưa chủ đề nhân khẩu học vào viễn cảnh phát triển bền vững, tìm gợi hứng trong Laudato Sì. Theo Thông điệp, không bao giờ có thể phát triển bền vững nếu không có sự cân bằng giữa các thế hệ”.

Ngọc Yến - Vatican News

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech