Bài Đọc Hằng Ngày / Lời Chúa & Suy Niệm

16/04 Ngỡ ngàng việc Chúa sống lại
16/04 Ngỡ ngàng việc Chúa sống lại

Ngỡ ngàng việc Chúa sống lại. Chúa Nhật PHỤC SINH năm A. "Người phải sống lại từ cõi chết". Lời Chúa: Ga 20, 1-9 Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy...

» Xem tiếp
16/04 Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa
16/04 Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa

Chúa Nhật Mùa Phục Sinh Năm A Lễ Phục Sinh BÀI ĐỌC I: Cv 10, 34a. 37-43 "Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại". Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: "Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu cho Người....

» Xem tiếp
15/04 Người đã sống lại thật
15/04 Người đã sống lại thật

Người đã sống lại thật. Thứ bảy tuần thánh – Ðêm Thánh Vọng Chúa Phục Sinh. "Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa". Lời Chúa: Mt 28, 1-10 Qua chiều ngày Sabbat, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, Maria Mađalêna và bà Maria khác đến thăm mồ. Bỗng chốc đất chuyển mạnh vì Thiên Thần Chúa từ trời xuống và đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên đó. Mặt Người sáng như chớp và áo Người trắng như tuyết. Vì thế những lính...

» Xem tiếp
15/04 Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa
15/04 Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa

Thứ Bảy Mùa Phục Sinh Năm A Tuần Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Đề nghị đọc chín bài đọc, bảy bài Trích ở Cựu Ước và hai bài trích ở Tân Ước. Nếu hoàn cảnh không cho phép, và khi có lý do đặc biệt, có thể bớt số bài đọc. Nhưng phải đọc ít là ba bài trích ở Cựu Ước trước Thánh Thư và Tin Mừng; còn nếu gấp quá, thì đọc ít là hai bài đọc trước Thánh Thư và Tin Mừng. Nhưng không khi nào được...

» Xem tiếp
Trong Chúa công bằng là thương xót

Trong hành trình của người Kitô hữu, sự thật không phải là sự thật kiểu thương lượng, và chúng ta phải sống công bằng với…

Xem tiếp...

Đức Thánh Cha tiếp khóa học về hôn nhân và gia đình

VATICAN. Sáng ngày 25-2-2017, ĐTC đã tiếp kiến 350 cha sở và các LM tham dự khóa học về hôn nhân và gia đình. Ngài…

Xem tiếp...

Đức Thánh Cha tiếp kiến cộng đồng Capodarco

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến 2.600 thành viên cộng đồng Capodarco sáng ngày 25-2-2017, ĐTC khích lệ cộng đồng này trong việc đón nhận và…

Xem tiếp...

Đức Thánh Cha tiếp khóa học về hôn nhân và gia đình

VATICAN. Sáng ngày 25-2-2017, ĐTC đã tiếp kiến 350 cha sở và các LM tham dự khóa học về hôn nhân và gia đình. Ngài…

Xem tiếp...

Thông Báo Liên Giáo Phận
Thông Báo
Chung Vui
Chia Buồn
Thông Tin Mục Vụ Liên Giáo Phận