Bài Đọc Hằng Ngày / Lời Chúa & Suy Niệm

27/02 Điều kiện theo Chúa
 27/02 Điều kiện theo Chúa

Điều kiện theo Chúa. Thứ Hai tuần 8 thuòng niên."Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta". Lời Chúa: Mc 10, 17-27Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Chúa Giêsu trả lời: "Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết...

» Xem tiếp
27/02 Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta
27/02 Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta

Thứ Hai Tuần VIII Mùa Thường Niên Năm lẻ BÀI ĐỌC I: Hc 17, 20-28 (Hl 19-27) "Hãy trở về với Thiên Chúa và hãy nhận biết công minh của Người". Trích sách Huấn Ca. Thiên Chúa đã ban đường công chính cho người sám hối, nâng đỡ những kẻ mất niềm tin, và hướng dẫn họ đi vào đường chân lý. Hãy trở về với Thiên Chúa và hãy từ bỏ tội lỗi. Hãy kêu cầu trước tôn nhan Chúa, hãy chấm dứt những điều xúc phạm, hãy trở...

» Xem tiếp
26/02 Ưu tiên tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính
26/02 Ưu tiên tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính

Ưu tiên tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính. Chúa Nhật tuần 8 thường niên năm A."Các con chớ áy náy về ngày mai". Lời Chúa: Mt 6, 24-34Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ.Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được.Vì thế Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng...

» Xem tiếp
26/02 Các con chớ áy náy về ngày mai
26/02 Các con chớ áy náy về ngày mai

Chúa Nhật 8 Thường Niên Năm A Bài Ðọc I: Is 49, 14-15 "Ta sẽ không quên ngươi đâu". Trích sách Tiên tri Isaia. Sion nói: "Chúa bỏ rơi tôi, Chúa đã quên tôi rồi". Nào người mẹ có thể quên con mình mà không thương xót chính đứa con mình đã cưu mang ư? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng Ta sẽ không quên ngươi đâu. Ðó là lời Chúa. Ðáp Ca: Tv 61, 2-3. 6-7. 8-9ab. Ðáp: Duy nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi được an...

» Xem tiếp
Trong Chúa công bằng là thương xót

Trong hành trình của người Kitô hữu, sự thật không phải là sự thật kiểu thương lượng, và chúng ta phải sống công bằng với…

Xem tiếp...

Đức Thánh Cha tiếp khóa học về hôn nhân và gia đình

VATICAN. Sáng ngày 25-2-2017, ĐTC đã tiếp kiến 350 cha sở và các LM tham dự khóa học về hôn nhân và gia đình. Ngài…

Xem tiếp...

Đức Thánh Cha tiếp kiến cộng đồng Capodarco

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến 2.600 thành viên cộng đồng Capodarco sáng ngày 25-2-2017, ĐTC khích lệ cộng đồng này trong việc đón nhận và…

Xem tiếp...

Đức Thánh Cha tiếp khóa học về hôn nhân và gia đình

VATICAN. Sáng ngày 25-2-2017, ĐTC đã tiếp kiến 350 cha sở và các LM tham dự khóa học về hôn nhân và gia đình. Ngài…

Xem tiếp...

Thông Báo Liên Giáo Phận
Thông Báo
Chung Vui
Chia Buồn
Thông Tin Mục Vụ Liên Giáo Phận