Bài Đọc Hằng Ngày / Lời Chúa & Suy Niệm

29/05 Cùng hiệp thông với Chúa
29/05 Cùng hiệp thông với Chúa

Cùng hiệp thông với Chúa. Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh. “Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”. Lời Chúa: Ga 16, 29-33 Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”. Chúa Giêsu đáp lại các ông: “Bây giờ các con mới tin ư? Này...

» Xem tiếp
29/05 Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian
29/05 Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian

Thứ Hai Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm lẻ BÀI ĐỌC I: Cv 19, 1-8 "Anh em tin mà đã nhận Thánh Thần chưa?" Trích sách Tông đồ Công vụ. Xảy ra là khi Apollô ở Côrintô, thì Phaolô đi miền thượng du, rồi đến Êphêxô gặp một số môn đồ, và ngài hỏi họ: "Anh em tin mà đã nhận Thánh Thần chưa?" Họ trả lời: "Nguyên việc có Thánh Thần hay không, chúng tôi cũng chưa nghe nói". Ngài lại hỏi: "Vậy các ngươi đã chịu phép rửa...

» Xem tiếp
28/05 Niềm an ủi
28/05 Niềm an ủi

Niềm an ủi.Chúa Nhật 7 PS. năm A. LỄ CHÚA THĂNG THIÊN "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy". Lời Chúa: Mt 28, 16-20 Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm...

» Xem tiếp
28/05 Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy
28/05 Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy

Chúa Nhật Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm A BÀI ĐỌC I: Cv 1, 12-14 "Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện". Trích sách Tông đồ Công vụ. (Sau khi Chúa Giêsu lên trời), Các Tông đồ xuống khỏi núi gọi là Núi Ôliu mà trở về Giêrusalem, núi này ở gần Giêrusalem, bằng quãng đường (được đi trong) ngày Sabbat. Và khi đã trở vào thành, các ông lên lầu gác, nơi Phêrô và Gioan, Giacôbê và Anrê, Philipphê và Tôma, Barthôlômêô và Matthêu, Giacôbê con ông...

» Xem tiếp
Trong Chúa công bằng là thương xót

Trong hành trình của người Kitô hữu, sự thật không phải là sự thật kiểu thương lượng, và chúng ta phải sống công bằng với…

Xem tiếp...

Đức Thánh Cha tiếp khóa học về hôn nhân và gia đình

VATICAN. Sáng ngày 25-2-2017, ĐTC đã tiếp kiến 350 cha sở và các LM tham dự khóa học về hôn nhân và gia đình. Ngài…

Xem tiếp...

Đức Thánh Cha tiếp kiến cộng đồng Capodarco

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến 2.600 thành viên cộng đồng Capodarco sáng ngày 25-2-2017, ĐTC khích lệ cộng đồng này trong việc đón nhận và…

Xem tiếp...

Đức Thánh Cha tiếp khóa học về hôn nhân và gia đình

VATICAN. Sáng ngày 25-2-2017, ĐTC đã tiếp kiến 350 cha sở và các LM tham dự khóa học về hôn nhân và gia đình. Ngài…

Xem tiếp...

Thông Báo Liên Giáo Phận
Thông Báo
Chung Vui
Chia Buồn
Thông Tin Mục Vụ Liên Giáo Phận