Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

     
Ban Phụng vụ Ông Đaminh Nguyễn Thanh Châu  
  Bà Maria Cao Thị Bích Quyên  
     
Ban Thánh ca Bà Maria Vũ Thị Hải Giang  
  Ông Giuse Đỗ Ngọc Hòa  
  Ông Gioan B. Phạm Đức Liêm  
     
Ban Văn nghệ Bà Maria Mai Thị Tâm  
     
Ban Âm thanh – Nhạc công Ông Philipphê Trần Quang Hoàng  
  Ông Giuse Hoàng Văn Thanh  
  Ông Giacôbê Vũ Đức Phúc  
     
Ban Cao niên Ông Vincentê Nguyễn Văn Bảy  
  Ông Gioan B. Phùng Khải Tuấn  
  Bà Anna Nguyễn Thị Như Mão  
  Ông Gioakim Nguyễn Bá Tiên  
  Ông Giuse Đinh Phương Nam  
     
Ban Trật tự Ông Phêrô Nguyễn Thanh Hải  
  Ông Antôn Lâm Hoàng Phi Tân  
     
Ban Ẩm Thực Ông Giuse Hoàng Hà  
  Bà Maria Vũ Thị Hải Giang  
  Bà Teresa Lê Thị Ngọc Yến  
     
Ban Khánh tiết Ông Phêrô Khổng Minh Hoàng  
     
Ban Tiếp tân Ông Gioan B. Phùng Khải Tuấn  
     
Ban Giới trẻ Chị Elisabeth Lý Huyền Ni Stefanie  
     
Ban Huynh trưởng Chị Sandra Thùy Trang Nguyễn  
  Anh Phi Jan  
     
Ban Giúp lễ Anh Dominico Nguyễn Minh  
  Anh Giuse Trần Phúc  
     
Ban Truyền thông Ông Phêrô Nguyễn Hương Nam  
  Ông Antôn Nguyễn Văn Sơn  
  Bà Maria Vũ Thị Hải Giang  
  Ông Antôn Nguyễn Thanh Sơn  

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.