Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

Chủ tịch Ông Giuse Đinh Kim Tân  
Phó CT ngoại vụ Ông Antôn Nguyễn Văn Sơn  
Phó CT nội vụ 1 Ông Vincente Nguyễn Khắc Điệp  
Phó CT nội vụ 2 Ông Giuse Trần Trọng Thể  
Thư ký Ông Gioan Baotixita Nguyễn Tường Hùng  
Thủ quỹ 1 Bà Têrêsa Nguyễn Thanh Thủy  
Thủ quỹ 2 Bà Anna Nguyễn Thị Hồng:  
Ủy viên Phụng vụ 1 Ông Đaminh Nguyễn Thanh Châu  
Ủy viên Phụng vụ 2 Bà Ane Khổng Thị Hạnh  
Ủy viên Âm thanh – Văn nghệ Ông Phillipphê Trần Quang Hoàng  
Ủy viên Khánh tiết Ông Giuse Hoàng Văn Thanh  
Ủy viên Ẩm thực Ông Giuse Hoàng Hà  
Cộng đoàn trưởng Lương Thị Ánh Nguyệt  
Cộng đoàn phó nội vụ Cao Thị Bích Quyên  
Cộng đoàn phó ngoại vụ Diệp Thị Bích Liên  
Thủ quỹ Nguyễn Thị Phượng  
Thư ký Nguyễn Thanh Châu  
Cộng đoàn trưởng Nguyễn Văn Toàn  
Cộng đoàn phó nội vụ Nguyễn Thanh Thủy  
Cộng đoàn phó ngoại vụ Lâm Hoàng Phi Tân  
Thư ký Nguyễn Thị Ngọc Hân  
Thủ quỹ Lý Nguyên Thanh  
Cộng đoàn trưởng Nguyễn Tường Hùng  
Cộng đoàn phó ngoại vụ Hoàng Hồ  
Cộng đoàn phó nội vụ Nguyễn Hương Nam  
Thư ký Phạm Tiến Dũng  
 Thủ quỹ Nguyễn Thị Thu Hồng  
Cộng đoàn trưởng Nguyễn Văn Sơn  
Cộng đoàn phó nội vụ Nguyễn Thị Kim Thanh  
Cộng đoàn phó ngoại vụ Trần Bảo Long  
Thủ quỹ Nguyễn Thị Ngọc Anh  
Thư ký Nguyễn Tấn Dũng  
Giới trẻ Schneider Trân  
  Nguyễn Minh  

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.