Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

Chủ tịch Ông Giuse Đinh Kim Tân  
Phó CT ngoại vụ Ông Antôn Nguyễn Văn Sơn  
Phó CT nội vụ Ông Vincente Nguyễn Khắc Điệp  
Thư ký Ông Giuse Hoàng Văn Thanh  
Thủ quỹ Cô Elisabeth Lý Huyền Ni Stefanie  
     
Ban Phụng vụ Ông Đaminh Nguyễn Thanh Châu  
  Bà Maria Cao Thị Bích Quyên  
     
Ban Thánh ca Bà Maria Vũ Thị Hải Giang  
  Ông Giuse Đỗ Ngọc Hòa  
  Ông Gioan B. Phạm Đức Liêm  
     
Ban Văn nghệ Bà Maria Mai Thị Tâm  
     
Ban Âm thanh – Nhạc công Ông Philipphê Trần Quang Hoàng  
  Ông Giuse Hoàng Văn Thanh  
  Ông Giacôbê Vũ Đức Phúc  
     
Ban Cao niên Ông Vincentê Nguyễn Văn Bảy  
  Ông Gioan B. Phùng Khải Tuấn  
  Bà Anna Nguyễn Thị Như Mão  
  Ông Gioakim Nguyễn Bá Tiên  
  Ông Giuse Đinh Phương Nam  
     
Ban Trật tự Ông Phêrô Nguyễn Thanh Hải  
  Ông Antôn Lâm Hoàng Phi Tân  
     
Ban Ẩm Thực Ông Giuse Hoàng Hà  
  Bà Maria Vũ Thị Hải Giang  
  Bà Teresa Lê Thị Ngọc Yến  
     
Ban Khánh tiết Ông Phêrô Khổng Minh Hoàng  
     
Ban Tiếp tân Ông Gioan B. Phùng Khải Tuấn  
     
Ban Giới trẻ Chị Elisabeth Lý Huyền Ni Stefanie  
     
Ban Huynh trưởng Chị Sandra Thùy Trang Nguyễn  
  Anh Phi Jan  
     
Ban Giúp lễ Anh Dominico Nguyễn Minh  
  Anh Giuse Trần Phúc  
     
Ban Truyền thông Ông Phêrô Nguyễn Hương Nam  
  Ông Antôn Nguyễn Văn Sơn  
  Bà Maria Vũ Thị Hải Giang  
  Ông Antôn Nguyễn Thanh Sơn  
Cộng đoàn trưởng Vincentê Nguyễn Khắc Điệp  
Cộng đoàn phó nội vụ Phaolô Đinh Công Quyền  
Cộng đoàn phó ngoại vụ & Phụng vụ Vincentê Nguyễn Minh Tuấn  
Thư ký Phêrô Trần Văn Hiệp  
Thủ quỹ Maria Nguyễn Bùi Minh Uyên  
Thánh ca & Truyền thông Gioan Baotixita Phạm Đức Liêm  
Phụng vụ Phêrô Hoàng Văn Thơm  
Khánh tiết Giuse Đinh Văn Chính  
Ủy viên truyền thông Têrêsa Nguyễn Thị Hảo  
Ủy viên truyền thông Maria Nguyễn Thị Tố Uyên  
Cộng đoàn trưởng Maria Lương Thị Ánh Nguyệt  
Cộng đoàn phó nội vụ Maria Cao Thị Bích Quyên  
Cộng đoàn phó ngoại vụ Anna Diệp Thị Bích Liên  
Thư ký Đaminh Nguyễn Thanh Châu  
Thủ quỹ Maria Nguyễn Thị Phượng  
Cộng đoàn trưởng Giuse Đào Trọng Thiết  
Cộng đoàn phó nội vụ Elisabeth Lý Huyền Ni Stefanie  
Cộng đoàn phó ngoại vụ Vincentê Đào Trọng Anh  
Thư ký Teresa Lý Thị Ngọc Phượng  
Thủ quỹ Giuse Đinh Quang Phước  Từ ngày 01.07.2023    
     
Cộng đoàn trưởng Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hy  
Cộng đoàn phó nội vụ Elisabeth Lý Huyền Ni Stefanie  
Cộng đoàn phó ngoại vụ Đôminicô Nguyễn Mạnh Tuấn  
Thư ký Teresa Lý Thị Ngọc Phượng  
Thủ quỹ Anna Trần Thị Kim Dung  
Cộng đoàn trưởng Antôn Nguyễn Văn Sơn  
Cộng đoàn phó nội vụ Maria Nguyễn Thị Kim Thanh  
Cộng đoàn phó ngoại vụ Giuse Trần Bảo Long  
Thư ký Daminh Nguyễn Tấn Dũng  
Thủ quỹ Maria Büscher Thị Ngọc Anh  
Thông Tin Giacôbê Vũ Đức Phúc  
Ẩm Thực Maria Trần Chánh  
Ẩm Thực Rosa Nguyễn Thị Thanh Hà  
Ẩm Thực Maria Phạm Thị Hạnh  

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.