Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

BÀI ĐỌC I: Gr 18, 1-6

“Như hòn đất nơi tay thợ gốm thế nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Có lời Chúa phán cùng Giêrêmia rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy, đi xuống nhà thợ gốm, và ở đấy ngươi sẽ nghe lời Ta”. Tôi liền xuống nhà thợ gốm, và đây anh đang nắn đồ trên bàn quay. Cái bình đất do tay anh nắn đã vỡ nát, anh lại nắn cái khác theo như ý anh muốn làm. Và có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Chúa phán: Hỡi nhà Israel, nào Ta chẳng làm được cho các ngươi như người thợ gốm này sao? Hỡi nhà Israel! Đây, như hòn đất trong tay người thợ gốm thế nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy”. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 145, 2abc. 2d-4. 5-6

Đáp: Phúc thay người được Thiên Chúa nhà Giacóp phù trợ (c. 5a).

Xướng:

1) Linh hồn tôi ơi, hãy khen ngợi Thiên Chúa; tôi sẽ khen ngợi Thiên Chúa trong cả cuộc đời; bao lâu còn có thân tôi, tôi còn ca ngợi Chúa. – Đáp.

2) Đừng tin cậy vào những vị quân vương, vào con người phàm không thể ban ơn cứu độ. Lúc y tắt thở, y sẽ trở về bụi đất; bấy giờ những lời bàn của y cũng tiêu tan. – Đáp.

3) Phúc thay người được Thiên Chúa nhà Giacóp phù trợ, người đặt hy vọng vào Chúa là Thiên Chúa của mình: Người là Đấng đã tạo thành trời đất, biển khơi và muôn vật chúng đang chứa đựng. Người là Đấng giữ trung tín muôn đời. – Đáp.

ALLELUIA: Tv 24, 4c và 5a

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 13, 47-53

“Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa: “Có”.

Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình”. Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì Người rời khỏi nơi ấy. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

CHUYỆN NƯỚC TRỜI…

“Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.” (Mt 13,47)

Suy niệm: Tình yêu của Thiên Chúa thật bao la rộng lớn, dành cho hết mọi người. Ai cũng được mời gọi vào trong chiếc lưới yêu thương của Thiên Chúa là Hội thánh. Thế nhưng, dù ở trong một hội được gọi là Hội thánh, không hẳn tất cả mọi người đều là “thánh,” là “cá tốt.” Một số người có thể dần dà đánh mất phần phúc Nước Trời, trở nên “cá xấu.” Đức Giê-su báo trước viễn tượng về ngày phán xét, ngày cuối cùng của đời người và thế giới, người tốt (luôn ở trong Thiên Chúa) và người xấu (từ chối tình yêu của Thiên Chúa) sẽ được phân tách, đi vào nơi dọn sẵn cho mình.

Mời bạn: Từ thuở ban đầu, con người được dựng nên bởi Bàn tay Thiên Chúa, đón nhận hơi thở của Người, được Bàn tay ấy dắt dìu luôn mãi. Chuyện Nước Trời như kho báu, Chuyện Nước Trời như hạt cải, tựa nắm men trong bột, Chuyện Nước Trời như chiếc lưới. Chuyện Nước Trời trở thành chuyện của bạn thế nào tùy thuộc thái độ đón nhận và lối sống của bạn ngay từ bây giờ. Mỗi người đều có cơ hội hoán cải trở nên “cá tốt” và vui hưởng, chia sẻ “Chuyện Nước Trời.”

Sống Lời Chúa: Tôi cố gắng xây dựng xã hội trần thế thành Nước Trời ngay hôm nay, khi sống trong tương quan với Thiên Chúa và anh chị em theo các giá trị Tin mừng Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong con  luôn xảy ra cuộc chiến giữa cái tốt và cái xấu, điều lành và điều dữ, hướng tha và quy ngã, dấn thân và co cụm. Xin cho con luôn sống trong bàn tay yêu thương của Chúa, lựa chọn điều tốt nhất, đẹp ý Chúa nhất để được dự phần trong Nước Trời. Amen.

(5 Phút Lời Chúa)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.