Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

BÀI ĐỌC I: Tb 2, 10-23 (Hl 9-14)

"Tuy bị mù loà, ông cũng không phiền trách Thiên Chúa".

Trích sách Tôbia.

Xảy ra trong một ngày nọ, Tôbia đi chôn xác mệt nhọc, trở về nhà, ông liền nằm ngủ bên vách tường, thì phân nóng chim én từ tổ rơi xuống (trúng) mắt ông, khiến ông bị mù. Chúa cho phép ông chịu thử thách như thế, để nêu gương nhẫn nại cho hậu thế như thánh Gióp xưa. Vì từ lúc còn bé, ông có lòng kính sợ Thiên Chúa, và tuân giữ giới răn của Người. Tuy bị mù loà, ông cũng không phiền trách Thiên Chúa; trái lại, ông vẫn một lòng kính sợ Thiên Chúa, và tạ ơn Người hằng ngày trong đời ông. Vả các vua xưa nhạo báng thánh Gióp thế nào, thì nay bà con họ hàng cũng chê cười đời sống của ông mà rằng: "Hy vọng của ông ở đâu? Ông làm phúc và chôn xác được ích gì?" Nhưng Tôbia quở trách họ rằng: "Các ngươi đừng nói vậy, vì chúng ta là con cái các thánh, chúng ta trông đợi cuộc sống mà Thiên Chúa sẽ ban cho những ai không bao giờ thay đổi lòng tin vào Người".

Còn bà vợ của ông là Ana, hằng ngày đi dệt vải, hễ kiếm được gì bởi tay mình làm để nuôi thân, bà (cũng) đem về. Bởi đó, có lần bà nhận được một con dê đem về nhà; khi ông chồng nghe tiếng dê be be, liền nói: "Coi chừng kẻo lỡ phải của ăn trộm đó. Hãy dắt đem trả cho chủ nó, vì chúng ta không được phép dùng đến của ăn trộm". Bà vợ ông nổi giận, trả lời rằng: "Rõ là niềm hy vọng của ông ra vô ích, và kết quả việc bố thí của ông nay đã rõ ràng!" Và bà tiếp tục nói những lời như thế mà mạt sát ông.    

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 111, 1-2. 7bc-8. 9

Đáp: Lòng người công chính vững vàng trông cậy vào Chúa (x. c. 7c).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng:

1) Phúc đức thay người tôn sợ Chúa, người hết lòng ham mộ luật pháp của NgàiCon cháu người sẽ hùng cường trong Đất Nước: thiên hạ sẽ chúc phúc cho dòng dõi hiền nhân. - Đáp.

2) Người không kinh hãi vì nghe tin buồn thảm, lòng người vững vàng cậy trông vào ChúaLòng người kiên nghị, người không kinh hãi, cho tới khi nhìn thấy kẻ thù phải hổ ngươi. - Đáp.

3) Người ban phát và bố thí cho những kẻ nghèo, lòng quảng đại của người muôn đời còn mãi; sừng người được ngẩng lên trong vinh quang. - Đáp.

ALLELUIA: 1 Pr 1, 25

Alleluia, alleluia! - Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời Tin Mừng đã rao giảng cho anh em. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 12, 13-17

"Các ông hãy trả cho Cêsarê cái gì thuộc về Cêsarê, và trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. Họ đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsarê không? Chúng tôi phải nộp hay là không?" Nhưng Người biết họ giả hình, nên bảo rằng: "Sao các ông lại thử Ta? Hãy đưa Ta xem một đồng tiền". Họ đưa cho Người một đồng tiền và Người hỏi: "Hình và ký hiệu này là của ai?" Họ thưa: "Của Cêsarê". Người liền bảo họ: "Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa". Và họ rất đỗi kinh ngạc về Người.     

Đó là lời Chúa.

Bổn Phận Người Ki-tô Hữu

Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mc 12,17a)

Suy niệm: Mấy người trong nhóm Pha-ri-sêu và phe Hê-rô-đê hỏi Chúa Giê-su “có được phép nộp thuế cho Xê-da không” nhằm mục đích gài bẫy Người. Để đáp trả Chúa Giê-su dùng chính đồng tiền Rô-ma có in hình Xê-da để nói phải trả về Xê-da những gì thuộc về ông ta. Đồng thời, Ngài chỉ ra cho họ thấy một nghĩa vụ cao hơn: họ còn phải “nộp thuế” cho Thiên Chúa nữa, vì mỗi người đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, và tất cả những gì chúng ta có, nào có gì mà đã không nhận được từ nơi Ngài? Trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, đó là tôn kính và thờ phượng Ngài đúng với sự thánh thiện, cao cả của Ngài.

Mời Bạn: Sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, mà thuộc về Đức Ki-tô, đó chính là căn tính của người Ki-tô hữu. Nói cách khác, người Ki-tô hữu ở trong đô thị của trần gian nhưng luôn hướng về quê hương đích thực là thành đô của Thiên Chúa. Vì thế, đừng để mình bị thế gian lôi kéo và nhấn chìm vào trong những đam mê, hưởng thụ, những hãy biết sử dụng của cải đời này để phục vụ, làm vinh danh Chúa nhằm đạt tới hạnh phúc Nước Trời.

Sống Lời Chúa: Dù thu nhập của bạn nhiều hay ít, bạn hãy trích một khoản thích hợp để dành vào việc chia sẻ, trợ giúp những người lâm vào cảnh khó khăn; như thế bạn đang ‘đầu tư’ vào ‘quỹ an sinh’ của bạn trên Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa, xin ban Thánh Thần soi dẫn để chúng con biết đặt thế gian vào đúng vị trí của nó, và đặt Thiên Chúa vào vị trí ưu tiên tuyệt đối trong cuộc đời, nhờ đó chúng con có thể làm cho vinh quang Chúa chiếu tỏa đến với những người chung quanh. Amen.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.