Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

BÀI ĐỌC I:    Mk 2, 1-5

“Chúng tham lam ruộng đất và chiếm lấy nhà cửa”.

Trích sách Tiên tri Mikha.

Khốn cho những kẻ suy tính điều gian ác, và mưu đồ việc xấu xa trong phòng mình. Sáng ngày, chúng thực hiện điều đó, vì tay chúng chống lại Thiên Chúa. Chúng tham lam và dùng võ lực chiếm lấy ruộng đất, nhà cửa kẻ khác. Chúng ức hiếp người ta, phá phách nhà họ, chủ nhà và sản nghiệp của họ. Vì thế, Chúa phán thế này:

Đây Ta toan giáng hoạ trên dòng giống này mà các ngươi không thoát được, các ngươi không ngước đầu lên mà đi được nữa, vì đây là thời kỳ tai hoạ. Trong ngày đó, người ta ngâm bài trào phúng chế diễu các ngươi và sẽ hát bài ca thán mà rằng: “Chúng ta đã bị bóc lột hết rồi, sản nghiệp dân ta bị đổi chủ, làm sao Chúa tước đoạt của cải chúng ta, và phân chia đất đai chúng ta cho những kẻ bóc lột chúng ta”.

Vì thế, trong cộng đoàn Thiên Chúa, không còn ai giăng dây chia đất cho ngươi. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14

Đáp:  Lạy Chúa, xin đừng quên những kẻ cơ bần (c. 12b).

Xướng:

1) Lạy Chúa, tại sao Ngài xa cách, tại sao Ngài ẩn mặt trong lúc gian truân, đang khi đứa ác kiêu căng, người nghèo bị hại, bị trúng mưu gian nó đã bày ra? – Đáp.

2) Bởi đứa tội nhân đang hãnh diện vì lòng tham; tên kẻ cắp đang lộng ngôn, khinh nhờn Chúa. Đứa ác nhân ngạo nghễ thốt lời: “Ngài không báo ứng, không có Chúa Trời!” Đó là tất cả điều nó suy tư. – Đáp.

3) Miệng nó đầy lời chửi rủa, gian ngoan và xảo kế, dưới lưỡi nó chứa sự tân toan và sách nhiễu. Nó ngồi núp gần những nơi thôn xóm, trong chỗ khuất tịch nó giết người hiền lương, mắt nó rình xem kẻ cơ bần. – Đáp.

4) Nhưng Ngài thấy, Ngài nhìn nỗi tân toan sầu khổ, để rồi Ngài đỡ lấy trong tay. Kẻ cơ bần đem thân phó thác cho Ngài, Ngài là Đấng phù trợ kẻ mồ côi. – Đáp.

ALLELUIA: Tv 144, 13cd

Alleluia, alleluia! – Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. – Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mt 12, 14-21

“Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời đã phán”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo Người, và ai có bệnh, đều được Người chữa lành. Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã chép rằng:

“Này là tôi tớ Ta đã chọn, là người Ta rất yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thần trí ngự trên Người. Người sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoại. Người không cãi cọ hay dức lác, và không ai nghe tiếng Người ngoài đường phố. Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói, cho đến lúc Người khiến sự công minh được toàn thắng. Dân ngoại sẽ hy vọng vào danh Người”. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

CHÂN DUNG NGƯỜI TÔI TRUNG

Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói: “Đây là Người Tôi Trung, Ta đã tuyển chọn.” (Mt 12,17)

Suy niệm: Có biết bao nghệ sĩ đã thể hiện trên đủ mọi thứ chất liệu, chân dung Đức Ki-tô, Người Tôi Tớ Trung Thành của Thiên Chúa. Bức chân dung giống nhất, sống động nhất chính là bức nào lột tả được chính xác những gì mà I-sai-a đã vẽ nên bằng lời tiên báo về Người Tôi Tớ này. Ngài hiền lành: “Người không cãi vã, không kêu to.” Ngài lại khiêm tốn: “Chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường.” Ngài rất nhân từ: “Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lắt, chẳng nỡ tắt đi.” Và Ngài luôn thực thi công bình: “Người luôn sẽ loan báo công lý trước muôn dân.” Nhất là Ngài luôn sống kết hiệp với Chúa Thánh Thần: “Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người.” Nhưng trên hết và gồm tóm mọi đặc điểm, Ngài là Người Con luôn làm đẹp lòng Chúa Cha: “Đây là người ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người.”

Mời Bạn: Bạn không cần là một hoạ sĩ hay một điêu khắc gia, bạn cũng có thể khắc hoạ nên bức chân dung Người Tôi Tớ Trung Thành của Thiên Chúa. Nhưng bạn còn hơn các nghệ sĩ kia ở chỗ bạn thể hiện chân dung của Ngài trên chất liệu là tâm hồn và cuộc sống của mình. Mà này bạn, Thiên Chúa, sẽ chỉ nhận ra bạn và đón nhận bạn nếu bạn thật sự giống với Người Tôi Trung, Người Con mà Thiên Chúa yêu dấu ấy.

Sống Lời Chúa: Hằng ngày mời bạn soi vào tấm gương thần là Lời Chúa để xem mình đã nên giống Người Tôi Trung đến mức nào.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin biến đổi con nên giống Chúa, nhất là giống Chúa là Đấng vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá.

(5 Phút Lời Chúa)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.