Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

BÀI ĐỌC I: Cv 15, 7-21

“Tôi xét là không nên làm khó dễ các người dân ngoại trở về với Thiên Chúa”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, khi đã cứu xét kỹ càng, Phêrô đứng lên nói: “Hỡi anh em, anh em biết rằng từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi để dân ngoại được nghe lời Phúc Âm do miệng tôi và tin. Thiên Chúa đã thấu biết các tâm hồn và đã minh chứng bằng cách ban Thánh Thần cho họ, như đã ban cho chúng ta; Người không phân biệt chúng ta với họ, vì dùng đức tin thanh tẩy tâm hồn họ. Vậy giờ đây sao anh em thách thức Thiên Chúa khi anh em đặt lên cổ các môn đồ cái ách mà cả tổ phụ chúng ta lẫn chúng ta không sao mang nổi? Nhưng chúng ta tin rằng nhờ ơn của Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta được cứu độ cùng một thể thức như họ”. Tất cả đám đông đều im lặng, rồi họ nghe Barnaba và Phaolô kể lại bao nhiêu phép lạ, và việc kỳ diệu Thiên Chúa đã nhờ các ngài mà thực hiện giữa các dân ngoại.

Khi hai ngài dứt lời, Giacôbê lên tiếng nói rằng: “Hỡi anh em, hãy nghe tôi. Simon đã thuật lại cách thức Thiên Chúa trước tiên đã thương chọn cho danh Người một dân giữa chư dân. Lời các tiên tri cũng phù hợp như vậy, như đã chép rằng: ‘Sau đó Ta sẽ trở lại và tái thiết lều của Đavít đã sụp đổ. Ta sẽ tu bổ những chỗ hư hại và sẽ dựng nó lên, để các kẻ còn lại và tất cả dân ngoại kêu cầu danh Ta, sẽ tìm kiếm Chúa. Chúa phán và thực hành các việc đó. Từ đời đời Chúa biết các việc Chúa làm’. Vì vậy, tôi xét là không nên làm khó dễ các người dân ngoại trở về với Thiên Chúa, nhưng truyền cho họ kiêng những ô uế của tượng thần, đừng gian dâm, và kiêng thịt các con vật chết ngạt và kiêng máu. Vì chưng từ thời xưa người ta đã rao giảng Môsê trong mỗi thành, họ đọc sách của người mọi ngày Sabbat trong các hội đường”. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 95, 1-2a. 2b-3. 10

Đáp: Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân (c. 3).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Chúa đi, toàn thể địa cầu! Hãy ca mừng Chúa, hãy chúc tụng danh Người. – Đáp.

2) Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. – Đáp.

3) Người giữ vững địa cầu cho nó khỏi lung lay; Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. – Đáp.

ALLELUIA: Ga 16, 17 và 13

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy sẽ sai Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”. – Alleluia. 

PHÚC ÂM: Ga 15, 9-11

“Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn”. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CHÚA

“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,9)

Suy niệm: Để thể hiện tình cảm với nhau, người ta dùng nhiều cách thức: gởi thư thăm hỏi, nhắn tin, gởi quà, thăm viếng, có khi đến thăm và ở lại nữa… Những cách thức đó, dù có rất đậm đà, thân thiết, nhưng cũng chỉ là từ xa hoặc nhất thời. Chúa Giê-su muốn thể hiện tình yêu của Thiên Chúa đối với con người cách đặc biệt khôn ví. Ba lần Ngài tha thiết mời gọi chúng ta ở lại trong tình yêu của Ngài. Ở lại trong Chúa không phải để bị Ngài “quấy rầy” mà là để được Ngài yêu thương, được thông ban sự sống thần linh, được trở nên con cái Chúa và nên một với Ngài, nghĩa là để hưởng “niềm vui của Chúa, niềm vui trọn vẹn,” và hưởng mãi mãi.

Mời Bạn: Chúa đã mời gọi bạn đến và ở lại với Ngài. Bạn đã nghe và đáp lại lời Ngài chứ! Mời bạn đến và ở lại với Ngài qua việc cầu nguyện liên lỉ, suy niệm Lời Chúa hằng ngày và tham dự Thánh lễ thường xuyên hơn. Một khi bạn ở lại trong tình yêu của Chúa, thì bạn đi đâu, làm gì, cũng có Chúa ở với bạn và bạn có thể đem Chúa đến với bất cứ ai mà bạn gặp gỡ tiếp xúc.

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, thường xuyên tham dự Thánh lễ và rước Chúa không chỉ trong ngày Chúa Nhật, luôn sẵn sàng chia sẻ phục vụ anh chị em, đó là những việc luôn phải có trong lịch trình đời sống hằng ngày của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con thêm lòng yêu mến và sự khát khao để chúng con biết tìm đến Chúa và ở lại trong Chúa như một nguồn sống và là cùng đích của cuộc đời chúng con. Amen.

(5 Phút Lời Chúa)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.