Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

Thánh nhân được Chúa cho làm nhiều phép lạ như nói tiên tri, thấu suốt được tâm hồn nhiều người. Hơn nữa, ngài có tài giảng thuyết, nhất là khi giảng về những đau khổ của Chúa.

Phaolô chào đời tại Genoa ngày 03 tháng 01 năm 1694. Tuổi trẻ của ngài là những chuỗi ngày trong trắng và đạo hạnh. Ngày nọ, trong một thị kiến, thánh nhân được soi sáng cho biết ngài sẽ thành lập một hội dòng để tôn kính cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô. Ngài được Đức Giám mục truyền phải mặc y phục mà chính ngài đã nhìn thấy trong lúc được thị kiến. Bộ tu phục này các tu sĩ dòng Thương Khó ngày nay vẫn mặc. Thánh nhân chọn huy hiệu của hội dòng là một trái tim có ba lưỡi đinh để diễn tả những cực hình Chúa Giêsu đã phải chịu.

Lúc đầu, thánh Phaolô đi rao truyền về cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu như một giáo dân. Ngài phải chịu rất nhiều Thánh Giá để thử thách ơn gọi của mình. Trừ người anh của ngài ra, còn tất cả những người bạn cùng chí hướng với ngài lúc ban đầu đều bỏ rơi ngài. Nhưng sau đó, vào năm 1741, luật dòng mà ngài soạn ra cũng đã được Đức Giáo Hoàng Benedito thứ XIV châu phê. Nhà đầu tiên của các tu sĩ dòng Thương Khó được mở tại Orbitenlo. Về sau, thánh nhân còn thiết lập các cộng đoàn tu lớn hơn tại Roma.

Trong vòng 15 năm tại Ý, thánh nhân luôn là một nhà truyền giáo không biết mệt mỏi. Thiên Chúa đã ban cho ngài ơn thu phục được rất nhiều linh hồn, nhưng ngài lại có đời sống thực khắc khổ, luôn cho mình chỉ là tên đầy tớ vô dụng và là một người muôn vàn tội lỗi.

Thánh nhân qua đời tại Roma vào năm 1775, đang lúc bài Thương Khó được cất lên đức ngài đi vào cõi vĩnh hằng, hưởng thọ 81 tuổi.

Lạy Cha, Cha đã ban cho thánh Phaolô linh mục lòng biết tha thiết yêu mến Thập giá Đức Kitô. Xin làm cho chúng con biết noi gương thánh nhân để lại mà can đảm vác thập giá của mình.

(Truyện các Thánh - Tủ sách Thánh Thể)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.