Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

Banner Trại Hè Thiếu Nhi 2024


Trại hè Thiếu nhi năm 2024
sẽ được tổ chức tại TTMV Neuenkirchen từ 21.- 28.07.2024 dành cho độ tuổi từ 7 – 16 tuổi. Lệ phí năm nay: 150€/1 cháu và 140€/1 cháu cho gia đình có từ 2 cháu trở lên. Mặc dù mức lệ phí đã có chút Angebot cho những gia đình có từ 2 cháu trở lên nhưng nếu gia đình nào vẫn thực sự gặp khó khăn trong khi các cháu vẫn muốn tham gia trại hè, xin phụ huynh liên lạc trực tiếp với cha Tuyên úy Phêrô Quân qua số Handy: 0176 74732012.


Thời hạn ghi danh từ 15.03.-15.06.2024. Có 2 cách ghi danh:

  1. Quý phụ huynh tải mẫu ghi danh, thông tin sức khỏe, điền những thông tin cần thiết và gởi ghi danh cho các cháu. 
    • Mẫu ghi danh
    • Thông tin sức khỏe
    • Packliste cho Trại hè
  2. Ghi danh online → HIER

THÔNG BÁO

Trại hè Thiếu nhi tại TTMV Neuenkirchen từ 21.-28.07.2024
sẽ không nhận thêm ghi danh chính thức kể từ ngày 26.04.2024.
Tuy nhiên, Ban Tổ chức sẽ nhận thêm 25 cháu ở danh sách dự bị (Warteliste).

Trân trọng thông báo.

Vì số lượng cho danh sách dự bị (Warteliste) đã đủ,
Ban Tổ chức Trại hè Thiếu nhi tại TTMV Neuenkirchen 2024
sẽ ngừng nhận ghi danh kể từ ngày hôm nay 04.06.2024.
Trân trọng thông báo.

Ban Tổ chức

 

(◔ ◡ ◔)

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.