Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

KÍNH MẸ THIÊN CHÚA Lc.2, 16-21

Khởi đầu Năm Mới đăng trình
Con xin dâng MẸ tâm tình suốt năm
Tình MẸ đầy tựa trăng rằm
GIÊSU bảo bọc ẵm nằm trong tay

Nồng nàn ấp ủ đêm-ngày
Mẹ cho sữa mật nồng say linh hồn
Từ ngày chưa đủ trí khôn
Mẹ yêu, Mẹ qúy, ôm hôn tháng-ngày

Nhìn con non trẻ, hoan-say
Tạ ơn THIÊN CHÚA đêm ngày phó dâng
Trọn đời hai tiếng "Xin Vâng"
Tâm hồn luôn hướng lên tầng "TRỜI CAO"

"Từ ngày Thiên Sứ kính chào"
"NGÔi LỜI NHẬP THỂ"đi vào thế gian
"Xin Vâng THÁNH Ý Truyền Ban
CHÚA ở cùng MẸ hân hoan Đất-Trời"

Ba Vua tìm tới tận nơi
Lễ dâng kính bái "NGÔI LỜI" giáng sinh
"Kính-Tin" vạn dặm đăng trình
"Niềm Tin" tìm được "cho mình" mới thôi.

Mục Đồng xúm xít quanh Nôi
Viếng thăm ẤU CHÚA vì tôi xuống đời
Họ liền kể lại những lời
Thiên Thần loan báo NGÔI LỜI HÀI NHI

Vui mừng từ giã ra đi
Ca khen THÊN CHÚA những gì mới nghe
Mắt tôi trông thấy đây nè!
Thật thà chẵng chút màu mè bên trong

Riêng MẸ ghi khắc trong lòng
Lắng sâu suy gẫm mỏi mong từng ngày
Phó dâng hồn xác trong tay
"Xin Vâng" hai tiếng nồng say suốt đời.

Đầu Năm dâng MẸ đôi lời
Con xin theo MẸ cuộc đời "Xin Vâng"
"Vui-Thương-Mừng-Sáng"con dâng
Kính Mừng tuổi Mẹ trên tầng trời cao.

La Vang Mẹ xuống năm nào
Hộ phù Giáo Hữu chạy vào nơi đây
Máu Người Tử Đạo đang đầy
Đầu Năm Đại Hội Quan Thầy La Vang

Cúi xin Mẹ chốn cao sang
Dẹp tan tà thuyết sang trang An Bình.

Trầm Hương Thơ

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.